Sysmex Poland
Menu

Hematologia

Hematologia jest dziedziną nauk medycznych obejmującą badania nad morfologią komórek krwi i tkanek tworzących krew. Dostarcza diagnozę i sposoby leczenia chorób krwi. Obejmuje komórkowy i osoczowy skład krwi, procesy koagulacji, tworzenie się komórek krwi, syntezę hemoglobiny i związanych z nimi chorób.

Hematologia bada krwinki białe i czerwone, płytki krwi, ich wzajemne proporcje, ogólny stan komórek i choroby spowodowane przez zaburzenie proporcji między nimi. krwinki czerwone posiadają kilka znaczących funkcji, ale najważniejszą z nich jest transport tlenu i dwutlenku węgla. Krwinki białe są nieodłączną częścią układu immunologicznego, podczas gdy płytki odgrywają znaczącą rolę w krzepnięciu krwi. Wszystkie te komórki są niezbędne, ale powinny występować w odpowiedniej proporcji, inaczej system ulegnie zniszczeniu.

W tym znaczeniu, anemia jest zmniejszeniem ilości krwinek czerwonych, stanem spowodowanym przez różne czynniki. Leukemia jest stanem, w którym szpik kostny wytwarza za dużo nieprawidłowych krwinek białych, wypierając erytropoezę i trombopoezę, prowadząc do niebezpiecznych objawów. Trombocytopenia jest poważnym nabytym stanem lub objawem choroby podstawowej.

Hematologia zajmuje się rozpoznaniem takich zaburzeń równowagi. Jedno z najważniejszych badań laboratoryjnych - CBC - może pomóc w diagnozie tych stanów, aby mogło być wdrożone odpowiednie leczenie.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.