• GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Hematologia

Hematologia jest dziedziną nauk medycznych obejmującą badania nad morfologią komórek krwi i tkanek tworzących krew. Dostarcza diagnozę i sposoby leczenia chorób krwi. Obejmuje komórkowy i osoczowy skład krwi, procesy koagulacji, tworzenie się komórek krwi, syntezę hemoglobiny i związanych z nimi chorób.

Hematologia bada krwinki białe i czerwone, płytki krwi, ich wzajemne proporcje, ogólny stan komórek i choroby spowodowane przez zaburzenie proporcji między nimi. krwinki czerwone posiadają kilka znaczących funkcji, ale najważniejszą z nich jest transport tlenu i dwutlenku węgla. Krwinki białe są nieodłączną częścią układu immunologicznego, podczas gdy płytki odgrywają znaczącą rolę w krzepnięciu krwi. Wszystkie te komórki są niezbędne, ale powinny występować w odpowiedniej proporcji, inaczej system ulegnie zniszczeniu.

W tym znaczeniu, anemia jest zmniejszeniem ilości krwinek czerwonych, stanem spowodowanym przez różne czynniki. Leukemia jest stanem, w którym szpik kostny wytwarza za dużo nieprawidłowych krwinek białych, wypierając erytropoezę i trombopoezę, prowadząc do niebezpiecznych objawów. Trombocytopenia jest poważnym nabytym stanem lub objawem choroby podstawowej.

Hematologia zajmuje się rozpoznaniem takich zaburzeń równowagi. Jedno z najważniejszych badań laboratoryjnych - CBC - może pomóc w diagnozie tych stanów, aby mogło być wdrożone odpowiednie leczenie.

Zakresy referencyjne

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik
Enjoy our Media Centre
All
 • All
 • Dokumenty
 • Podcast
 • Obrazy
 • Videos
See the Podcast
Watch the podcast