Sysmex Poland
Menu

Zakresy referencyjne

Reference ranges – and what Sysmex can offer

Sysmex bardzo często otrzymuje prośbę o zakresy referencyjne dla parametrów CBC.

Oczywiście możemy zapewnić wybór literatury, ale zakresy referencyjne z różnych badań mogą być wykorzystane tylko tylko  pod pewnymi warunkami, zależnymi od wieku, płci, pochodzenia, etc.

Z powodu tych przyczyn, jednostki, na podstawie których wyznaczono dane zakresy referencyjne, powinny być jak najbardziej podobne do populacji pacjentów, do których odnoszą się zakresy referencyjne. 

Obecnie, dostępnych jest kilka publikacji naukowych dostarczających informacje odnośnie zakresów referencyjnych opracowanych na analizatorach Sysmex (tabela poniżej). Badania te zostały przeprowadzone głównie przy użyciu hematologicznych analizatorów klasy X. Widocznym jest, że podane zakresy referencyjne różnią się w zależności od badanej populacji. Dlatego więc opublikowane zakresy referencyjne ze starszych analizatorów mogą być wykorzystane na nowszych analizatorach, ale tylko po uprzedniej walidacji, ponieważ - jak wyjaśniono powyżej - istnieją różnice między hematologicznymi zakresami referencyjnymi różnych populacji, informacje w tabeli mogą ułatwić wybór odpowiedniego zakresu referencyjnego jako punkt wyjścia do walidacji.

Przykłady zakresów referencyjnych - analizatory Sysmex

First author

Citation

Analyser

Parameters

Population

Florin L et al.

Int J Lab Hematol XN-Series CBC+DIFF+RET Belgium, adult
Wilson S et al. Int J Lab Hematol XN-3000 CBC+DIFF Canadian, paediatric

Bohn MK et al.

Int J Lab Hematol XN-3000 CBC+DIFF Canadian, paediatric

Ianni B et al.

Arch Pathol Lab Med XN-1000 CBC+DIFF+RET+PLT-F US American, newborns
Arbiol-Roca A et al. EJIFCC XN-Series CBC+DIFF Spanish
El Graoui et al. Clin Lab. XE-2100 CBC Moroccan
Pekelharing et al. Sysmex J Intl. XE-5000 CBC + DIFF + RET Dutch
Zierk J et al. Clin Chem XE-2100 CBC German, paediatric

Walidacja zakresów referencyjnych

Przyjmując opublikowane zakresy referencyjne bez ich zatwierdzenia, nie jest dopuszczalne i może być nawet groźne dla pacentów. Ich adekwatność musi być zawsze zweryfikowana. w tym calu IFCC sugeruje następującą procedurę:

Należy pobrać i porównać 20 lokalnych próbek referencyjnych z opublikowanymi zakresami referencyjnymi.

Jeśli nie więcej niż 2 z 20 próbek jest poza zakresem, dany zakres może zostać przyjęty.

Jeśli 3 - 4 próbki są poza zakresem referencyjnym, należy pobrać 20 kolejnych, nowych próbek. Jeśli nie więcej niż 2 z 20 są poza zakresem, dany zakres może zostać przyjęty.

Jeśli w początkowej weryfikacji więcej niż 5 lub więcej niż 2 w powtórnym zestawie próbek jest poza opublikowanym zakresem, to dany zakres nie jest odpowiedni dla danej populacji pacjentów. Alternatywną jest ponowne badanie lub walidacja innych zakresów referencyjnych.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.