Sysmex Poland
Menu

Hematopoetyczne komórki progenitorowe (HPC)

W jakich sytuacjach potrzebny jest pomiar HPC?

Teraz każdy w swoim laboratorium może ocenić ilość komórek macierzystych w dowolnej chwili z wykorzystaniem automatycznego trybu XN Stem Cells do ilościowej oceny hematopoetycznych komórek progenitorowych w analizatorach serii XN z wykorzystaniem kanału pomiarowego WPC.

Prosta, szybka i niezawodna metoda zliczania HPC jest dostępna w ciągu kilku minut, bez konieczności ręcznego bramkowania, bez wstępnej obróbki materiału lub płukania próbki, tak jak jest to wykonywane w przypadku pomiaru z wykorzystaniem cytometrii przepływowej z użyciem przeciwciał. Wykazano doskonałą korelację z oznaczeniem CD34 metodą cytometrii przepływowej. Tryb XN Stem Cells jest funkcjonalnym odpowiednikiem analizy CD34 i może stanowić alternatywę dla analizy CD34, w celu określenia punktu początkowego zbierania komórek macierzystych w zmobilizowanej krwi obwodowej.

Dostępna możliwość szybkiego liczenia wspiera dokładniejsze monitorowanie procesu mobilizacji, umożliwiając dokładne określenie momentu rozpoczęcia aferezy. Pośrednia próbka z aferezy może być szybko i wiarygodnie analizowana podczas aferezy, aby monitorować efektywność i zoptymalizować czas zbierania. To znacznie zmniejsza niepewność co do najlepszego momentu rozpoczęcia i zakończenia zbierania komórek macierzystych.

Dzięki optymalizacji procesu aferezy, zapewnione jest przede wszystkim zmniejszenie kosztów i umożliwione jest lepsze zarządzanie miejscami na oddziale, gdzie wykonuje się aferezę, ponieważ dawcy mogą mieć wcześniej zakończoną aferezą lub nie zostać przedwcześnie odrzuceni. Ostatecznie pacjenci mogą uniknąć powtórnej aferezy lub mogą wrócić wcześniej do domów z poczuciem pewności, że zbieranie przebiegło efektywnie.


Gdzie można wykorzystywać HPC

XN Stem Cells oferuje szybką metodę do monitorowania mobilizacji i zbierania komórek macierzystych i umożliwia przewidzenie jakości produktu. Wszystkie szpitale przeprowadzające transplantację hematopoetycznych komórek macierzystych mogą uzyskać korzyść z zastosowania analizatorów serii XN z trybem do pomiaru HPC. Dodatkowo wszystkie oddziały, gdzie wykonuje się aferezę mogą bezpośrednio czerpać korzyści, dokonując oceny komórek macierzystych zebranych w pośredniej próbce z aferezy.

Jak HPC są mierzone?

Unikatowa mieszanka odczynników przeznaczonych do kanału WPC wykrywa zmiany składu błony komórkowej i zmiany w strukturze jądra. Skład lipidowy błony komórkowej niedojrzałych komórek jest odmienny od składu błony komórkowej komórek dojrzałych lub blastów. Błona komórkowa komórek macierzystych jest względnie odporna na działanie permeabilizujące odczynnika WPC. W wyniku działania odczynników komórki macierzyste stają się komórkami o średniej wielkości (średnie FSC), posiadają mało ziarnistości (niskie SSC) i relatywnie niską fluorescencję (niskie-średnie SFL).


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy plików cookie (pol. ciasteczek), aby umożliwić Państwu jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Państwem. Bierzemy pod uwagę Państwa wybór i korzystamy wyłącznie z danych, na które wyrażą Państwo zgodę.

* może to spowodować ograniczenia wyświetlanych treści i mniejszą przyjemność korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
Szczegóły
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają usprawnić funkcjonowanie naszej strony internetowej, umożliwiając wykonywanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Statystyczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć poprzez anonimowe zbieranie informacji, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.
Marketingowe pliki cookie
Służą do śledzenia osób odwiedzających strony internetowe. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i atrakcyjne dla konkretnego użytkownika i z tego względu są cenne dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.