Sysmex Poland
Menu
Sustainability Sysmex EMEA region

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W Hamburgu znajduje się, Centrum Usług Wspólnych (ang. Shared Service Centre, SSC). Jednostkę kontroluje certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem. Scentralizowanie Ośrodka i nałożone na niego struktury, gwarantują sprawną i niezakłóconą komunikację oraz dostępność do know-how organizacji. Oprócz zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów wewnętrznych, Centrum Usług Wspólnych, reaguje na wszystkie wnioski logistyczne, techniczne czy też naukowe szybko i kompleksowo.

Głównym zadaniem SSC jest zapewnianie naszym Klientom pełnej satysfakcji z produktów i usług Sysmex. Multidyscyplinarne zespoły dbają o:

  • Terminowość dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych
  • Instrument naprawy i konserwacji, w tym wsparcie gorąca linia
  • Doradztwo i wsparcie procesów instalacji w laboratoriach
  • Zintegrowane rozwiązania i całkowitą automatyzację laboratorium
  • Stały monitoring jakości i działania produktów po wprowadzeniu na rynek
  • Reagowanie na potrzeby Odbiorców i oferowanie odpowiednich produktów oraz usług
  • Zarządzanie zdarzeniami Klienta
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.