Sysmex Poland
Menu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W Hamburgu znajduje się, Centrum Usług Wspólnych (ang. Shared Service Centre, SSC). Jednostkę kontroluje certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem. Scentralizowanie Ośrodka i nałożone na niego struktury, gwarantują sprawną i niezakłóconą komunikację oraz dostępność do know-how organizacji. Oprócz zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów wewnętrznych, Centrum Usług Wspólnych, reaguje na wszystkie wnioski logistyczne, techniczne czy też naukowe szybko i kompleksowo.

Głównym zadaniem SSC jest zapewnianie naszym Klientom pełnej satysfakcji z produktów i usług Sysmex. Multidyscyplinarne zespoły dbają o:

  • Terminowość dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych
  • Instrument naprawy i konserwacji, w tym wsparcie gorąca linia
  • Doradztwo i wsparcie procesów instalacji w laboratoriach
  • Zintegrowane rozwiązania i całkowitą automatyzację laboratorium
  • Stały monitoring jakości i działania produktów po wprowadzeniu na rynek
  • Reagowanie na potrzeby Odbiorców i oferowanie odpowiednich produktów oraz usług
  • Zarządzanie zdarzeniami Klienta
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.