Sysmex Poland
Menu

Zrównoważony rozwój

Nasza ogólna strategia społecznej odpowiedzialności biznesu jest określona w siedzibie firmy w Japonii, gdzie odbywa się większość naszej produkcji. Oczywiście, nie oznacza to, że nie jesteśmy zaangażowani w nasze własne inicjatywy!

Chcemy być firmą odpowiedzialną społecznie za nasze działania. Społeczna odpowiedzialność biznesu  jest po prostu częścią tego, kim jesteśmy - to jest w naszym korporacyjnym DNA - tak, jesteśmy przekonani, że w naturalny sposób działamy odpowiedzialnie.

Jesteśmy uczciwi i autentyczni w kontaktach - zarówno biznesowych, jak i interpersonalnych. Traktujemy ludzi i procesy z uczciwością oraz szacunkiem. To samo odnosi się do środowiska. Największy wpływ na środowisko wywieramy w Japonii, gdzie produkowanych jest większość naszych produktów. Jednak nasze odczynniki produkowane są w Niemczech. Tamtejszy zakład produkcyjny jest najnowocześniejszym w zakresie zminimalizowania zużycia energii i zasobów. Możemy pochwalić się również ultra-nowoczesnym systemem fotowoltaicznym.

Nasi pracownicy zaangażowani są również na mikro-poziomie. Wspieramy wiele kampanii charytatywnych i posiadamy grupę zajmującą się środowiskiem, a dokładniej poprawą naszej działalności środowiskowej. Kolejną, udaną lokalną inicjatywę stanowi nasz projekt "Sysmex Helping Children", w którym możemy podarować w pełni funkcjonalne komputery, już przez nas nieużywane do szkół, ośrodków kształcenia itd.

Odpowiedzialność za nasze otoczenie jest częścią filozofii Sysmex. Niezależnie czy dotyczy ludzi, biznesu czy środowiska naturalnego, jest wyrażona we wszystkim co robimy.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.