Sysmex Poland
Menu

Nasza misja

Cel opieki zdrowotnej, jakim jest poprawa stanu zdrowia ludzi, nie zmienił się, czego nie można już powiedzieć o roli i odpowiedzialności tych, którzy opieką zdrowotną się zajmują. Rosnąca konkurencja, transparentność i zaawansowane technologie zmieniają sposób naszej pracy i to, jak patrzymy na rynki, na których prowadzimy działalność. Bardzo poważnie traktujemy naszą rolę lidera w obszarach naszej działalności i w ciągu dziesięcioleci przeszliśmy z ukierunkowania na produkt na ukierunkowanie na rozwiązania holistyczne. Rozwiązania takie są zwykle zarówno modularne, jak i skalowalne, toteż można je dostosować do konkretnych potrzeb danego laboratorium i lekarzy, dzięki czemu odpowiadają one faktycznym potrzebom.

 

Kształtowanie przyszłości opieki medycznej

Stwierdzenie najlepiej oddające nasze założenie jest proste i doskonale oddaje je angielski akronim C.A.R.E.:

C - Ciągłe dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług

A - Adaptowanie rozwiązań medycznych mających solidne oparcie na dowodach i gotowych do bezpośredniego użytku przez lekarzy

R - Redukowanie ogólnych kosztów przypadku i operacyjnych

E - Ewidentnie lepsze zdrowie dzięki wykrywaniu predyspozycji do chorób, ich powstawania, rozwoju oraz skutecznego ich leczenia.

 Stosowanie wiedzy, doświadczenia i nauki. Dostarczanie rozwiązań, które są rzeczywiście skuteczne w realnych sytuacjach. Optymalizacja procesu pracy, zwiększająca wydajność i przyjemność z pracowania. Strukturalne koncepcje medyczne, oparte na dowodach. Oto tylko kilka z naszych pasji.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.