Sysmex Poland
Menu

Diagnostyka

Pierwsze zadanie diagnostyki medycznej, polegało na próbie wykrycia odchylenia od tego, co jest znane jako "normalne" w określonej populacji. To może być opis w odniesieniu do diagnostyki In Vitro, fizjologii (jak działa ciało), patologii (co może się być nieprawidłowego w anatomii i fizjologii) i ludzkiej homeostazy (mechanizmy które utrzymują ciało w równowadze).

Historycznie Sysmex specjalizuje się w diagnostyce in vitro (IVD), wykorzystując badania przeprowadzane na urządzeniach IVD - testów w probówce lub bardziej ogólnie, w kontrolowanym środowisku na zewnątrz, z dala od żywego organizmu. Obecnie poszerzamy nasze obszary wiedzy na inne nowe i ekscytujące obszary. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.