Sysmex Poland
Menu

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego powstaje, gdy komórki wyścielające pęcherz moczowy są nieprawidłowe lub atypowe i stają się komórkami nowotworowymi. W 2020 roku na całym świecie odnotowano ponad 573 000 nowych przypadków raka pęcherza moczowego. Około 9 na 10 osób z rakiem pęcherza moczowego jest w wieku powyżej 55 lat, przy czym średnia wieku wynosi 73 lata. Wskazuje to, że osoby starsze są bardziej narażone na rozwój raka pęcherza. Należy jednak pamiętać, że na rozwój tego nowotworu mogą wpływać pewne czynniki ryzyka.

Substancje rakotwórcze pochodzące z diety, dymu tytoniowego, spożycia tytoniu lub innych źródeł środowiskowych, są często wydalane z moczem. Oznacza to, że śluzówka pęcherza moczowego jest narażona na kontakt z tymi substancjami. Badanie ogólne moczu jest często pierwszym krokiem w kierunku znalezienia komórek atypowych, które mogą wskazywać na rozwój raka pęcherza moczowego.

Badanie ogólne moczu wykorzystywane w diagnostyce raka pęcherza moczowego, wykonuje się głównie u osób, u których występują już oznaki lub objawy tego nowotworu, ale jest ono również wykorzystywane w poszukiwaniu oznak nawrotów u pacjentów, którym usunięto guz pierwotny.

Od parametrów raportowanych przeznaczonych dla pacjentów do parametrów badawczych przeznaczonych dla personelu laboratoryjnego i klinicystów – firma Sysmex pomaga w walce z rakiem pęcherza moczowego. Osoby zainteresowane diagnostyką laboratoryjną uzyskają wiedzę, w jaki sposób seria UF może zapewnić lepsze możliwości wykrywania komórek atypowych oraz w jaki sposób może to wpłynąć na decyzje dotyczące leczenia.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.