Sysmex Poland
Menu
Urinary tract infections (UTI): a burning topic

Diagnostyka laboratoryjna moczu i jej znaczenie w leczeniu ZUM

Zakażenie układu moczowego (ZUM) należy do najczęstszej infekcji bakteryjnej i dotyka około 150 milionów osób na całym świecie. ZUM jest przyczyną milionów konsultacji medycznych, stanowi także znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej oraz społeczeństwa [1,2].

Pomimo swojej kosztownej i czasochłonnej natury, posiew moczu pozostaje złotym standardem w diagnostyce ZUM i stanowi do 40% wszystkich posiewów wykonywanych w laboratorium [3]. Taka organizacja  pracy może znacznie obciążać dostępne zasoby ludzkie laboratorium. Może to także powodować luki w komunikacji między laboratorium a lekarzami, co  z kolei może rzutować na pacjentów i metody leczenia. 80% próbek z podejrzeniem ZUM okazuje się negatywnych, dlatego szybka i wiarygodna metoda wykluczenia tego schorzenia może być motorem usprawnienia pracy laboratorium i zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi [4].

Zakażenie układu moczowego można wykluczyć w mniej niż minutę

Z wydajnością diagnostyczną na poziomie 0,973 (AUC), seria UF może dostarczyć ilościowych informacji na temat bakteriomoczu w czasie krótszym niż minuta. Niedawno przeprowadzone badania dotyczące różnych wartości odcięcia wykazały, że liczba bakterii ≤ 58 komórek/μl pozwala na wykluczenie infekcji dróg moczowych z czułością 99,4% (NPV 99,7%) i swoistością 78,2% (PPV 65,4%) [5].

Seria UF wykorzystująca technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, może również przynieść korzyści w procesie badania wrażliwości na antybiotyki (AST) poprzez przesiewowe badanie próbek. Dzięki tej technologii można wykluczyć negatywne próbki ZUM, a także zoptymalizować ilość posiewów i ogólne obciążenie pracą. Istnieje również możliwość wykorzystania flagi BACT-Info., czyli informacji o bakteriach, która pozwala przewidzieć/zweryfikować dodatnie próbki, zawierające bakterie Gram-ujemne, do bezpośredniego badania wrażliwości na antybiotyki (dAST). dAST na dodatnich próbkach moczu może skrócić czas odpowiedzi na profil antybiotykowy nawet o 24 godziny, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia empirycznego stosowania antybiotyków i skrócenia całkowitego czasu leczenia[6].

Diagnostyka

BACT-info

Flaga BACT-info dostarcza dodatkowych informacji na temat preklasyfikacji bakterii do jednej z dwóch grup wyznaczonych na wzór metody Grama. Pozytywnie zaklasyfikowane próbki są wyróżnione jedną z następujących flag:

  • Gram dodatnie?

Na podstawie rozmieszczenia chmur na skatergramie można wywnioskować, że obecne są bakterie Gram-dodatnie.

  • Gram ujemne?

Na podstawie rozmieszczenia chmur na skatergramie można wywnioskować, że obecne są bakterie Gram-ujemne.

  • Gram dodatnie/ujemne

Na podstawie rozmieszczenia chmur na skatergramie można wywnioskować, że obecne są bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne.

  • Niesklasyfikowane

Nie da się jasno zaklasyfikować bakterii na podstawie rozmieszczenia chmur na skatergramie.

Bakterie Gram-dodatnie wykrywane są z czułością 78% i swoistością 96%, podczas gdy dla bakterii Gram-ujemnych zarówno czułość, jak i swoistość sięgają 89%. Może to umożliwić wczesne rozpoczęcie celowanej antybiotykoterapii ZUM i  ukierunkowaną diagnostykę kontrolną [5].

Additional tools

RBC (erytrocyty)

Infekcje dróg moczowych mogą wywołać stan zapalny i podrażnienie nabłonka dróg moczowych, co może skutkować krwiomoczem. Analiza elementów upostaciowanych moczu może wykryć RBC, a także różnicować ich morfologię na izomorficzne i dysmorficzne podając tę informację w postaci flag.

WBC (leukocyty)

Infekcje dróg moczowych powodują zapalenie nabłonka dróg moczowych, co skutkuje wystąpieniem leukocyturii, którą można wykryć w osadzie moczu lub w ocenie elementów upostaciowanych.

RTEC (komórki nabłonka z kanalików nerkowych)

Wykazano, że komórki nabłonka z kanalików nerkowych występująją jako parametr wspomagający rozróżnianie/różnicowanie infekcji górnych i dolnych dróg moczowych, będąc tym samym klasycznym markerem ZUM [7].

YLC (komórki drożdżopodobne)

Parametr komórki drożdżopodobne wykazuje potencjał w przypadku wykluczenia grzybicy i zainicjowania ukierunkowanego podejścia diagnostycznego [8].

Nie tylko analiza moczu

Badanie wrażliwości na antybiotyki w celu rozwiązania problemu ZUM.

Badanie wrażliwości na antybiotyki (AST) jest ważnym testem laboratoryjnym służącym do inicjowania ukierunkowanego leczenia antybiotykami i zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Obecnie opracowywane są nowsze technologie mające na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu AST. Jedna z technologii mierzy tempo wzrostu komórek bakteryjnych w czasie rzeczywistym za pomocą mikroprzepływów i metod analizy obrazu. Próbkę umieszcza się na chipie mikroprzepływowym, a obecne w niej bakterie są zatrzymywane w pułapkach o wielkości bakterii.

Uwięzione bakterie są monitorowane, dzięki czemu czas wzrostu pozwala na oszacowanie gęstości bakterii w próbce. Wzrost bakterii jest monitorowany w każdej pułapce, z których niektóre zawierają proponowany antybiotyk. Średnie tempo wzrostu oblicza się w czasie rzeczywistym, a bakterie uważa się za wrażliwe, jeśli ich wzrost jest odpowiednio zahamowany.

 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.