Sysmex Poland
Menu

Usługi profesjonalne

Nasze profesjonalne usługi obejmują XN-IPU, Extended IPU i Support Manager. Zapewniają one wspólny "wygląd i działanie" każdego rozwiązania: modułowe i skalowalne w celu spełniania obecnych potrzeb laboratoriów. Można je w pełni zintegrować ze wszystkimi rozwiązaniami Sysmex, są łatwe do nauczenia i obsługi – XN-IPU i Support Manager mają wspólny dotykowy interfejs użytkownika. Wszystkie analizatory wymagają połączenia z XN-IPU.

Usługi profesjonalne są wspaniałą podstawą wsparcia w zakresie stawianych laboratoriom wymagań prawnych i dotyczących organizacji pracy, jak również wzrastających wymagań akredytacyjnych. Stosują one przemyślaną standaryzację zarządzania przepływem próbek i danych oraz dokumentacji. Ujmując krótko: ten potężny system zarządzania zapewnia, że próbki są zawsze we właściwym miejscu o właściwym czasie, a w połączeniu z sortownikiem probówek system ten może zajmować się większością próbek przy maksymalnej wydajności. Pomaga on również w zredukowaniu łącznej objętości krwi wymaganej dla analizatorów i analityki.

Usługi profesjonalne:

  • Synchronizacja przepływu próbek, zleceń i danych
  • Zaawansowana walidacja techniczna
  • Pomoc w standaryzacji organizacji pracy
  • Pomoc w monitorowaniu wydajności
  • Wsparcie w zakresie wzrastających urzędowych wymagań akredytacyjnych

XN-IPU

Nasza nowa koncepcja oprogramowania XN IPU jest kamieniem milowym w zakresie oprogramowania wspierającego organizację pracy laboratoryjnej. Jest to koncepcja spójnego i wspólnego interfejsu użytkownika z zupełnie nową koncepcją funkcjonalności. Odnosi się to do obsługi w analizatora aż do biura osoby nadzorującej, odpowiedzialnej za kontrolę.

Extended IPU

Extended  IPU, jako zintegrowany komponent wszystkich konfiguracji analizatorów XN-3000 i XN-9000, kontroluje całe zarządzanie zleceniami dla probówek z EDTA. Ta automatyzacja i optymalizacja procesu roboczego z zarządzaniem statywami i rejestracją probówek oznacza, że istnieje możliwość pełnej identyfikacji każdej probówki z EDTA. System generuje również mniej fałszywie pozytywnych wyników, ponieważ Extended IPU dokonuje walidacji całego procesu za pomocą opatentowanych przez Sysmex zestawów reguł hematologicznych. Jest ona opcjonalna dla analizatorów XN-1000 i XN-2000.

Support Manager

Support Manager obsługuje XN-IPU (jednostkę przetwarzania informacji) analizatorów XN w ramach dedykowanych obszarów roboczych. Zapewnia dostępność i wysoką wydajność analityczną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, poprzez stały zdalny serwis zgodnie z wytycznymi akredytacyjnymi.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.