Sysmex Poland
Menu

Wartości wydajności

Duże laboratorium? W takim przypadku dwoma głównymi problemami są prawdopodobnie maksymalna przepustowość i wydajność. Konieczne jest myślenie o czasie, efektywności kosztowej i jak najszybszym wydawaniu wyników klientom, aby mogli jak najszybciej pomagać swoim pacjentom. Nawet mniejsze, wyspecjalizowane laboratoria również potrzebują maksymalizacji wydajności, zwłaszcza w przypadku analiz krytycznych czasowo, takich jak analiza płynów ustrojowych. Koncepcja XN jest zaprojektowana specjalnie z myślą o tych dwóch sytuacjach.

Na bazie jednej, wspólnej platformy technologicznej powiązaliśmy moduły analityczne XN z konfigurowalnymi aplikacjami diagnostycznymi z komponentami z możliwością rozszerzenia. Wszystkie moduły są zintegrowane w taki sposób, że oferują maksimum swoich możliwości. Dzięki temu zwiększają wydajność użytkownika, na przykład poprzez rejestrowanie, sortowanie i archiwizowanie, automatyczne przygotowywanie i barwienie rozmazów oraz wykonywanie analiz ESR, HBA1c i cyfrowych analiz morfologii, w zależności od dostępności. Możliwe jest nawet stworzenie sieci hematologicznej, obejmującej kilka lokalizacji i umożliwiającej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Koncepcja możliwości rozszerzania może sięgać od pojedynczego analizatora do linii dziewięciu modułów na jednej platformie. Do 900 próbek/godzinę! A ponieważ XN ma również niewielkie rozmiary, oferuje on wspaniałą produktywność na m2. Skraca czasy przetwarzania poprzez umożliwienie automatycznych procesów i zmniejszenie konieczności ręcznych interwencji, prędkości przetwarzania rozmazów i wyeliminowanie potencjalnych błędów związanych z ręcznymi interwencjami.

Rewolucyjność koncepcji polega na tym, że użytkownik może dostosować cały system do własnych potrzeb. Aby precyzyjnie spełniać wymagania. Użytkownik płaci tylko za to, co jest faktycznie używane oraz minimalizuje zużycie odczynników. A jeśli potrzeby zmienią się w przyszłości, modułowość i skalowalność systemu oznacza, że użytkownik nie traci początkowej inwestycji. Analizator można powiększać wraz z własnymi potrzebami, również tworząc konfiguracje obejmujące kilka lokalizacji.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.