Sysmex Poland
Menu

Nowa wizja cytometrii przepływowej

Od ponad 50 lat Sysmex wspiera pracę laboratoriów klinicznych w zakresie zwiększania wydajności pracy i jakości diagnostyki, oferując innowacyjne testy i automatyzację w obszarach takich, jak hematologia, hemostaza oraz analiza moczu.

Nastał czas nowej, ekscytującej podróży, która ma stanowić odpowiedź na  potrzeby laboratoriów cytometrii przepływowej. Łącząc nasze doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, jesteśmy gotowi zaoferować automatyzację dla Twojego laboratorium – by usprawnić wydajność pracy i wesprzeć dokładność wyników.

Przemyślana automatyzacja dla zwiększenia wydajności pracy

Odkryj system, który stanowi odpowiedź na wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na badania i dokumentację, przy jednoczesnym spadku ilości dostępnych zasobów ludzkich.

System przygotowania próbek PS-10
PS-10 automatyzuje etapy przygotowania próbki, aby dostosować je do standardowych procedur operacyjnych (SOP) danego laboratorium, zwiększając wydajność i standaryzację dla złożonych oraz rutynowych zastosowań cytometrii przepływowej


Zautomatyzowany system płukania komórek
Hettich Rotolavit II-S automatycznie wykonuje rutynowe czynności płukania podczas przygotowywania próbek


Cytometr przepływowy XF-1600
Nagradzana koncepcja Silent Design analizatorów hematologicznych Sysmex serii XN wyznaczyła standard rozwoju tego cytometru przepływowego, w celu spełnienia najbardziej surowych wymagań klinicznych

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.