Sysmex Poland
Menu

Wartości kliniczne – seria XN-V

Seria XN-V dostarcza laboratoriom weterynaryjnym zautomatyzowane rozwiązania dostępne wcześniej tylko dla dużych laboratoriów klinicznych. Pozwalając na maksymalny wgląd w parametry hematologiczne badanej krwi przy minimalnej objętości próbki.

Zaawansowana technologia fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, umożliwia uzyskanie najwyższej jakości wyników morfologii krwi o udowodnionej wartości klinicznej, a bogate portfolio otrzymanych parametrów otwiera wszechstronne możliwości diagnostyczne.

PEŁNA MORFOLOGIA KRWI (XN-CBC)

 • Pomiar podstawowych parametrów hematologicznych obejmujący NRBC% oraz NRBC#
 • Korekta liczby WBC o występujące w próbce NRBC

WZÓR ODSETKOWY KRWINEK BIAŁYCH (XN-DIFF)

 • Rozdział leukocytów na pięć populacji (5-DIFF)
 • Specjalny tryb „Low WBC” do analizy próbek o krytycznie niskiej cytozie

 

RETIKULOCYTY (RET)

 • Ilościowe i jakościowe oznaczenie parametrów retikulocytów (RET) dające pełny obraz diagnostyki anemii
 • RET%, RET#, IRF - ilościowe oznaczenie dojrzałych i niedojrzałych retikulocytów
 • RET-He - ocena hemoglobinizacji retikulocytów
 • PLT-O - wiarygodna ocena liczby płytek krwi przy interferencjach w pomiarze RBC i PLT metodą impedancyjną

PŁYTKI KRWI METODĄ FLUORESCENCYJNĄ (PLT-F)

 • Monitorowanie trombocytopenii z opcją wykonania automatycznego pomiaru w kanale PLT-F (analiza typu Reflex) w przypadku nieprawidłowości w pierwotnym pomiarze płytek krwi
 • IPF – ocena aktualnego stanu trombopoezy
 • Narzędzie do oceny parametrów CBC u kręgowców innych niż ssaki

PŁYNY Z JAM CIAŁA (XN-BF)

 • Prosty, szybki i ustandaryzowany pomiar płynów z jam ciała (ang. body fluids – BF)
 • Odpowiedni do analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, surowiczego, stawowego, BALF, CAPD

Aplikacje podstawowe: XN-CBC, XN-DIFF
Aplikacje opcjonalne: RET, PLT-F, BF

Wykorzystanie wskaźników dojrzałości retikulocytów z analizatorów Sysmex XN-V

Wczesne określenie przyczyny anemii u psów jest jednym z największych wyzwań diagnostycznych dla klinicystów weterynaryjnych. Całkowita liczba retikulocytów wraz z oceną stopnia ich dojrzałości pozwala na znacznie dokładniejszą i bardziej szczegółową diagnostykę w laboratorium weterynaryjnym. W przeprowadzonym badaniu wstępnym ustalono zakresy referencyjne dla parametrów określających dojrzałości retykulocytów. Po ocenie ponad 150 przypadków anemii, aby umożliwić klinicyście szybkie sformułowanie podejrzewanej diagnozy, stworzono diagram Ecija-Mendoza – narzędzie diagnostyczne pozwalające na rozróżnienie stanów spowodowanych hemolizą, ostrym krwotokiem i dyserytropoezą.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.