Sysmex Poland
Menu

PS-10

PS-10 to odpowiedź firmy Sysmex na rosnące wymagania oraz zmniejszające się zasoby, których doświadczają obecnie laboratoria klinicznej cytometrii przepływowej. Nasz nowy system przygotowywania próbki oferuje inteligentne rozwiązanie do automatyzacji, które zapewnia zwiększoną wydajność i elastyczność w złożonych i rutynowych zastosowaniach cytometrii przepływowej.

Przemyślana automatyzacja dla nowego poziomu wydajności przepływu pracy.

 
Cechy

Zautomatyzuj Twoje procesy przygotowywania próbek

PS-10 automatyzuje tworzenie koktajli przeciwciał i przygotowywanie próbek dzięki użyciu panelu wprowadzanych do urządzenia fiolek przeciwciał i odczynników do lizy lub utrwalania. Automatyzując wiele czynności wykonywanych dotychczas ręcznie uwalnia on czas pracowników laboratorium i pozwala skupić się na innych zadaniach.

Dostosuj procedury do swoich potrzeb, zapewniając jednocześnie śledzenie

Niestandardowe testy można tworzyć łatwo łącząc podstawowe etapy przetwarzania, w tym płukanie komórek, tak by dostosować je do indywidualnych potrzeb danego laboratorium.

Kompatybilny z odczynnikami przeciwciał różnych producentów może być zaprogramowany do tworzenia koktajli przeciwciał lub wykorzystania pojedynczych przeciwciał.

Informacje dotyczące odczynników i procedur są przechowywane w celu ich ponownego wykorzystania oraz łatwego śledzenia danych.

Zmaksymalizuj wydajność Twojego przepływu pracy

Automatyzując zarówno czynności wykonywane ręcznie jak i dokumentację związaną z przygotowywaniem próbki PS-10 skraca czas pracy. Pozwala to personelowi laboratorium skupić się na innych zadaniach.

Do urządzenia wprowadzono wiele elementów konstrukcyjnych mających zmaksymalizować wydajność przepływu pracy: od podwójnych sond do pipetowania po wielokrotne dzielenie w przypadku paneli z wieloma probówkami.

W przypadku procedur płukania rotory z probówkami można łatwo przenieść z PS-10 do automatycznej wirówki do płukania komórek Hettich Rotolavit II-S. Eliminuje to praktycznie obsługę probówek potomnych i błędy ludzkie podczas tych czynności.

Elastycznie wystandaryzuj swoje procesy preparatyki

Automatyzacja z natury eliminuje zmienność zależną od operatora, prowadząc w ten sposób do wyższego poziomu standaryzacji w porównaniu z ręczną preparatyką. Redukcja możliwości wystąpienia błędów ludzkich na wielu etapach podnosi poziom pewności względem uzyskiwanych wyników.

Specyfikacja techniczna

Programowanie procedur przez użytkownika

liza bez płukania, liza z płukaniem, liza wstępna (luzem), barwienie wewnątrzkomórkowe i sekwencje niestandardowe

zmienne: objętość próbki, objętości przeciwciał, objętość koktajlu, objętości lizatu, objętości buforów, czasy inkubacji

Zakresy objętości próbki i odczynników

próbka: 50 μL lub 100 μL w trybie stałej objętości lub trybie progowym; 20 μL – 100 μL w trybie zmiennym, skorygowane na podstawie liczby WBC próbki za pomocą autosamplera lub otwartych pozycji probówki

przeciwciała: 4 μL – 100 μL, fiolki z pojedynczym klonem lub fiolki z koktajlem

roztwory lizujące/buforowe: 450 – 2000 μL, konfigurowalne

Pojemność odczynnika

płyn systemowy: (DI H2 O) 9 L

odpady: 9 L

liza/bufory: 4 x 500 ml i 2 x 125 ml

odczynniki do przeciwciał: pozycje na maksymalnie 90 standardowych fiolek

chłodzenie modułem Peltiera: 2ºC – 8ºC dla maksymalnie 30 standardowych i koktajlowych fiolek przeciwciał firmy Sysmex

Pojemność probówki na próbkę

Możliwość wprowadzenia do 50 pierwotnych probówek jednocześnie za pomocą autosamplera

do 48 probówek potomnych w 2 statywach: statyw z 24 probówkami o stałym kącie lub 12- lub 24-pozycyjny rotor uchylny

kompatybilny z automatyczną wirówką Hettich Rotolavit II-S do automatycznego płukania próbek

Wydajność systemu

precyzja:

próbka: 20 μL – 49 μL +/- 10% obj.

próbka: 50 μL – 100 μL +/- 5% obj.

odczynnik: 4 μL – 19 μL +/- 20% obj.

odczynnik: 20 μL – 100 μL +/- 7% obj.

liza: 450 μL – 2000 μL +/- 3% obj.

precyzja:

próbka: 20 μL – 100 μL CV ≤ 5% obj.

odczynnik: 4 μL – 19 μL CV ≤ 15% obj.

odczynnik: 20 μL – 100 μL CV ≤ 5% obj.

liza: 450 μL – 2000 μL CV ≤ 3% obj.

wydajność:

48 testów/h, panel z dwiema probówkami, liza bez płukania, zawiera 10 min inkubacji barwnika i 10 min inkubacji z lizą

Waga

129 kg (258 lbs)

Wymiary

wys. x szer. x gł.

PS-10: 106,3 x 75,5 x 94 cm (41,8” x 29,7” x 37”) (bez klawiatury i ekranu dotykowego)

opcjonalna podstawa: 70,6 x 100 x 114 cm (28” x 39” x 45”)

Wymagania dotyczące zasilania

100 – 240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 10 A

Środowisko

temperatura pracy: 150C – 350C (590F – 950F)

wilgotność względna podczas pracy: 10% – 80% bez kondensacji

poziom hałasu: tryb czuwania < 60 dB, tryb pracy < 75 dB szczyt

 

Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Karty chakaterystyki

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.