Sysmex Poland
Menu

RD-210

Ocena węzłów chłonnych ma znaczenie

Bardziej dokładne informacje  - Wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych

Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych są jednym z najważniejszych czynników prognostycznych w większości rodzajów nowotworów i kluczowym kryterium przy wyborze procedury chirurgicznej oraz metody dalszej terapii pacjenta. Precyzyjna i pewna analiza tkanek węzłów chłonnych jest kluczowa dla prawidłowej oceny stopnia przerzutów nowotworowych.

Rutynowe badania histopatologiczne analizują wyłącznie niewielką część tkanki i dlatego mogą dostarczyć tylko ograniczone informacje, co może nie odzwierciedlać rzeczywistego wymiaru przerzutu.

OSNA – jednoetapowy test amplifikacji kwasu nukleinowego – jest zautomatyzowanym testem diagnostycznym analizującym całą tkankę węzła chłonnego. Metoda oparta jest na technologii szybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych (RT-LAMP*) do oznaczania ilościowego ekspresji mRNA Cytokeratyny 19 (CK19). CK19 jest markerem komórek nabłonkowych, który zwykle nie występuje w tkance węzłów chłonnych. Stopień ekspresji mRNA CK19 jest zależny od wielkości ognisk przerzutowych.

 

OSNA - Korzyści

Doskonałe dane diagnostyczne

  • Bardziej dokładne określenie stopnia przerzutów poprzez analizę całej tkanki węzła chłonnego
  • Wystandaryzowana, obiektywna ocena węzłów chłonnych

 

Pewność

  • Szybka dostępność wyników dla podejmowania najlepszych decyzji dotyczących właściwego podejścia chirurgicznego/niechirurgicznego
  • Pewna ocena węzłów jako wiarygodna podstawa do wyboru terapii

 

Jakość życia pacjenta

  • Kolejne działania terapeutyczne mogą rozpocząć się szybciej
  • Redukcja czasu oczekiwania oraz mniejszy stres dla pacjenta

* RT-LAMP = izotermalna amplifikacja za pomocą pętli odwrotnej transkryptazy; licencja na podstawie umowy z Eiken Chemical CO., LTD

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.