Sysmex Poland
Menu

RD-210

Ocena węzłów chłonnych ma znaczenie

Bardziej dokładne informacje  - Wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych

Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych są jednym z najważniejszych czynników prognostycznych w większości rodzajów nowotworów i kluczowym kryterium przy wyborze procedury chirurgicznej oraz metody dalszej terapii pacjenta. Precyzyjna i pewna analiza tkanek węzłów chłonnych jest kluczowa dla prawidłowej oceny stopnia przerzutów nowotworowych.

Rutynowe badania histopatologiczne analizują wyłącznie niewielką część tkanki i dlatego mogą dostarczyć tylko ograniczone informacje, co może nie odzwierciedlać rzeczywistego wymiaru przerzutu.

OSNA – jednoetapowy test amplifikacji kwasu nukleinowego – jest zautomatyzowanym testem diagnostycznym analizującym całą tkankę węzła chłonnego. Metoda oparta jest na technologii szybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych (RT-LAMP*) do oznaczania ilościowego ekspresji mRNA Cytokeratyny 19 (CK19). CK19 jest markerem komórek nabłonkowych, który zwykle nie występuje w tkance węzłów chłonnych. Stopień ekspresji mRNA CK19 jest zależny od wielkości ognisk przerzutowych.

 

OSNA - Korzyści

Doskonałe dane diagnostyczne

  • Bardziej dokładne określenie stopnia przerzutów poprzez analizę całej tkanki węzła chłonnego
  • Wystandaryzowana, obiektywna ocena węzłów chłonnych

 

Pewność

  • Szybka dostępność wyników dla podejmowania najlepszych decyzji dotyczących właściwego podejścia chirurgicznego/niechirurgicznego
  • Pewna ocena węzłów jako wiarygodna podstawa do wyboru terapii

 

Jakość życia pacjenta

  • Kolejne działania terapeutyczne mogą rozpocząć się szybciej
  • Redukcja czasu oczekiwania oraz mniejszy stres dla pacjenta

* RT-LAMP = izotermalna amplifikacja za pomocą pętli odwrotnej transkryptazy; licencja na podstawie umowy z Eiken Chemical CO., LTD

Dowiedz się więcej

OSNA w Raku Jelita Grubego

OSNA w Raku Jelita Grubego

Najlepsza decyzja terapeutyczna zależy od dokładnej oceny stopnia zaawansowania nowotworu

Szczegóły
OSNA w Raku Piersi

OSNA w Raku Piersi

Bardziej dokładne informacje – wsparcie dla precyzyjnych decyzji terapeutycznych

Szczegóły
OSNA w Raku Prostaty

OSNA w Raku Prostaty

Wybierz OSNA aby poznać nowy wymiar oceny węzłów chłonnych w raku prostaty

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.