Sysmex Poland
Menu

Sysmex DI-60V

Cechy

Czym jest DI-60V?

Sysmex DI-60V to zautomatyzowany system analizy obrazu z lokalizacją komórek. Jest on podłączony bezpośrednio do podajnika, dzięki czemu eliminuje pracę manualną.

Samo urządzenie składa się z mikroskopu, bardzo wysokiej jakości aparatu cyfrowego i systemu komputerowego, który przetwarza i wstępnie klasyfikuje komórki z zabarwionych rozmazów krwi. Proces analizy rozpoczyna się od automatycznej lokalizacji i sfotografowania komórek krwi. W kolejnym kroku sztuczna sieć neuronalna dokonuje analizy i wstępnej klasyfikacji z użyciem zaawansowanego przetwarzania obrazu. Użytkownik może zdefiniować liczbę białych krwinek wykorzystanych do analizy.

Metoda analizy

W celu wykonania oceny mikroskopowej, na szkiełku podstawowym umieszcza się rozmaz krwi wykonany z próbki krwi obwodowej, który jest zabarwiony zgodnie z protokołem RAL MCDh, May-Grünwald, Giemsa lub Wright. W analizatorze XN-1500V czynność ta jest wykonywana w pełni automatycznie przez moduł SP-50 do przygotowywania i barwienia preparatów. Analizator DI-60V gromadzi i wstępnie klasyfikuje komórki, po czym następuje weryfikacja przez operatora. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany sugerowanej klasyfikacji każdej komórki. Dodatkowo do każdego rozmazu operator może wprowadzić dodatkowe obserwacje i komentarze, które zostaną wydane na wyniku.

Co analizuje DI-60V?

DI-60V może wstępnie sklasyfikować siedem kategorii WBC. Należą do nich neutrofile segmentowane i pałeczkowate, eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty i inne.
Oprócz krwinek białych system wstępnie klasyfikuje również pięć innych kategorii: cienie komórkowe, artefakty, płytki olbrzymie, agregaty płytek krwi i jądrzaste krwinki czerwone (NRBC). Raportowanie NRBC odbywa się w postaci liczby NRBC/100 WBC. Komórki, których wstępna klasyfikacja wykazuje niski poziom ufności, są umieszczane w kategorii o nazwie "Niezidentyfikowane".

Analizator automatycznie dokonuje wstępnej charakterystyki morfologii RBC na podstawie 35 obrazów. Ocena ta obejmuje: polichromię, hipochromię, anizocytozę, makrocytozę, mikrocytozę i poikilocytozę. Oprócz tego urządzenie oferuje także dodatkowy widok dużego pola obrazu, który można wykorzystać do oceny i opisu morfologii krwinek czerwonych. Wbudowane oprogramowanie posiada także inne przydatne w tym celu narzędzia. Wszystkie obrazy i wyniki są przechowywane w bazie danych.

Specyfikacja techniczna
Technologia Sztuczna sieć neuronowa
Gatunki Psy, koty
Identyfikacja szkiełek Barcode-labelled slides
Pamięć danych Do 4000 szkiełek w jednej bazie
Barwienia Barwienie Romanowsky
  1.     RAL MCDh stains
  2.     May Grünwald – Giemsa
  3.     Wright
  4.     Wright – Giemsa
Wstępna klasyfikacja WBC Neutrofile segmentowe i pałeczki, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile, inne
Nie-WBC: cienie komórkowe, artefakty, płytki olbrzymie, agregaty płytek krwi, erytroblasty
Charakterystyka wstępna RBC Anizo-, mikro- i makrocytoza, poli- i hypochromazja, poikilocytoza
Podgląd końcówki rozmazu Automatyczna analiza końcówki rozmazu w poszukiwaniu agregatów płytek krwi i pasożytów
Skan szkiełka Możliwość skanowania obszarów szkiełka definiowanych przez użytkownika
Dodatkowe opcje Licencja Sysmex Remote Review Software do pracy z dowolnego komputera laboratorium
Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.