Sysmex Poland
Menu

XF-1600

Zwiększona wydajność i pewność w klinicznej cytometrii przepływowej

Cytometr przepływowy XF-1600 oferuje laboratoriom klinicznym cytometrii przepływowej solidny, wysokowydajny system do bardzo efektywnego i niezawodnego gromadzenia danych.

Cytometr integruje wielolaserowy układ optyczny z konstrukcją systemu płynów sprawdzoną w analizatorach hematologicznych serii XN firmy Sysmex, zapewniając niezawodne działanie. Stabilna technika przepływu — nawet przy wysokich szybkościach akwizycji próbek — zapewnia, że system jest zdolny do szybkiego zbierania i analizy danych z wysoką czułością. Uzupełnieniem jest łatwy w obsłudze interfejs graficzny.

Wraz z systemem do przygotowywania próbek PS-10 i Rotolavit II-S, XF-1600 oferuje inteligentne rozwiązanie automatyzacji, które pomaga laboratoriom uprościć ich procesy i zwiększyć wydajność przepływu pracy z zachowaniem pewności wyników. Kompletny system dodaje automatyzację tam, gdzie ma to znaczenie. Szczególnie w przypadku zapracowanych laboratoriów klinicznych cytometrii przepływowej może to zapewnić dodatkowy poziom standaryzacji, redukcję błędów spowodowaną czynnikiem ludzkim i zapewnić identyfikowalność próbek, odczynników i etapów przetwarzania w całym procesie.

Przemyślana automatyzacja dla nowego poziomu wydajności przepływu pracy.

Cechy

Niezawodne działanie – pewność wyników

XF-1600 wykorzystuje innowacyjną technologię i system płynów, aby zapewnić wysoką czułość wykrywania nawet przy dużych prędkościach przepływu próbki. Ponieważ przepływy oparte są na sprawdzonej i zaufanej konstrukcji systemu płynów z naszych analizatorów hematologicznych serii XN, przepływ próbki jest niezwykle stabilny. Pozwala to na szybkie zbieranie danych przy dużych prędkościach przepływu – na przykład w przypadku analizy minimalnej choroby resztkowej (MRD) – bez utraty czułości.

Jakość danych zaczyna się od niezawodnej kontroli jakości. Oprogramowanie XF-1600 jest przystosowane do przeprowadzania kontroli jakości i monitorowania działania cytometru za pomocą łatwych do odczytania wykresów radarowych i Levey-Jenningsa.

Podobnie jak inne urządzenia i rozwiązania diagnostyczne Sysmex, XF-1600 wykazuje niezawodność niezbędną dla laboratorium klinicznego, które nie może sobie pozwolić na przestoje, i jest wspierany przez wyjątkowe centrum serwisowe, którego oczekuje się od światowego lidera w dziedzinie rozwiązań dla laboratoriów diagnostycznych.


Uproszczenie procesów na nowym poziomie wydajności pracy

XF-1600 został zaprojektowany jako część w pełni zintegrowanego rozwiązania dedykowanego dla klinicznej cytometrii przepływowej, które obejmuje przepływ próbki oraz danych od momentu odbioru próbki po analizę danych i generowanie raportów.

Bezpośredni transfer oznaczonych kodem kreskowym, wieloprobówkowych rotorów z urządzeń do przygotowywania próbek PS-10 i Rotolavit II-S do automatycznego podajnika XF-1600 zapewnia wydajny przepływ pracy, bez konieczności fizycznej obsługi poszczególnych probówek. Zautomatyzowane przesyłanie list roboczych poprawia wydajność i zapewnia integralność danych.

Opcjonalne oprogramowanie do analizy offline* VenturiOne® dodaje funkcje analizy danych w celu usprawnienia analiz i raportowania. Opcjonalnie możliwe jest jedno- lub dwukierunkowe połączenie XF-1600 z laboratoryjnym systemem informacyjnym (LIS).

 

Ułatwienie codziennej pracy w laboratorium

Inne funkcje nie tylko przyczyniają się do poprawy wydajności, ale także ułatwiają codzienną pracę:

Intuicyjny interfejs użytkownika Sysmex sprawia, że XF-1600 jest łatwy w użyciu dla wszystkich pracowników laboratorium. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich głównych funkcji za pomocą jednego kliknięcia na ekranie głównym.

Łatwo dostępny audyt, wymiana odczynników, konserwacja i dzienniki błędów zapewniają pełny przegląd oraz zapis operacji urządzenia i użytkownika – wspierając Cię w spełnianiu codziennych wymagań dotyczących procesów zarządzania jakością.

Obsługa próbek jest elastyczna: można używać pojedynczej probówki w trybie ręcznym lub w trybie automatycznym. W trybie zautomatyzowanym próbki są ładowane do rotora 12- lub 24-probówkowego, co zapewnia bezproblemową akwizycję do 24 próbek. W przypadku pilnych próbek, które wymagają przyspieszonej analizy, funkcja STAT pozwala użytkownikowi przerwać trwającą akwizycję próbek.

 

*Oprogramowanie VenturiOne® jest przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego.
XF-1600 jest zgodny z rozporządzeniem UE 2017/746 dotyczącym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Sysmex w sprawie dostępności tego produktu w Twoim kraju.
VenturiOne® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Applied Cytometry.

Specyfikacja techniczna
Principles and technology
 • 3 spatially separated lasers: 405 nm, 488 nm and 638 nm
 • operating system (OS): Windows 10 professional (64bit) FCS format 3.0
Fluorescence detectors
 • 10 fluorescence channels (see table for details)
Parametry
 • 37 mierzalnych parametrów rejestruje jednocześnie dane dotyczące pola powierzchni, wysokości, szerokości i czasu z 12 kanałów detekcji.
Pojemność podajnika próbek
 • standardowy port ładowania pojedynczej probówki i podajnik automatyczny oparty na rotorze z opcjonalnymi możliwościami mieszania próbek
 • 12 lub 24 probówki w rotorze
Przepływ próbki
 • 30 μL na minutę i 60 μL na minutę
 • 90 μL na minutę i 120 μL na minutę
Przykładowa szybkość akwizycji
 • do 50 000 zdarzeń na sekundę i 5 milionów zdarzeń na pojedynczy plik danych
Czułość: MESF
 • FITC < 100
 • PE < 50
 • APC < 100
Rozdzielczość cząstek
 • minimum 0,5 μm i do 50 μm w rozproszeniu (FSC i SSC)
Przeniesienie
 • < 0.1%
Cechy
 • rotory do probówek są kompatybilne z systemem do przygotowywania próbek PS-10 i automatyczną wirówką płuczącą Rotolavit II-S
 • wybór języków w interfejsie użytkownika: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański.

 

Alu jeśli tylko tłumaczymy górną linijkę, to resztę wyrzuc, tylko dodaj komentarz.

Kanał Laser Filtry optyczne Fluorochromye
FL 1 488 nm (blue) 530/30 FITC
FL 2 580/30 PE
FL 3 610/14 PE-DyLight 594
FL 4 700/50 PerCP-Cy5.5
FL 5 750LP PE-Cy7
FL 6 638 nm (red) 660/20 APC
FL 7 720/40 Alexa Fluor 700
FL 8 780/50 APC-Cy7
FL 9 405 nm (violet) 450/50 Pacific Blue
FL 10 540/80 Pacific Orange
       

 

Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.