Sysmex Poland
Menu

XN-1000

Analizator XN-1000 został zaprojektowany z myślą o przyszłości – może być wyposażony we wszystkie dostępne aplikacje diagnostyczne. XN w konfiguracji Rerun & Reflex wykonuje szereg testów opartych na regułach, zależnych od zainstalowanych aplikacji. Jednakże rozszerzona analiza jest wykonywana tylko wtedy, gdy stanowi dodatkową wartość diagnostyczną, dlatego powtarzalna jakość wyników uzyskiwana jest w możliwie najkrótszym czasie, konieczności pracy manualnej pozostaje zmniejszona.

Specyfikacja techniczna
Technologie pomiarowe WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Fluorescencyjna cytometria przepływowa
WBC: Cytometria przepływowa
RBC/PLT: Impedancja z ogniskowaniem hydrodynamicznym
HGB: bezcyjankowa z wykorzystaniem SLS
Objętość aspiracji  88 µl w trybie krwi pełnej (WB) i płynów z jam ciała (BF)
Kontrola jakości XN Check (3 poziomy) oraz XN Check BF (dwa poziomy)
Wydajność do 100 próbek na godzinę
Parametry

Licencja standardowa:

CBC+DIFF (krew pełna)

XN-CBC (zawsze z NRBC) & XN-DIFF (zawsze z IG)

WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#

Licencje opcjonalne:

RET

RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O

PLT-F

PLT-F, IPF, IPF#

EIP

NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#

WPC

Licencja XN Stem Cells

HPC%, HPC#

Płyny z jam ciała – tryb XN‑BF

WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#

Configurations XN-1000 [DIFF]
XN-1000 [WPC]
Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Karty chakaterystyki

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.