Sysmex Poland
Menu

XN-1000

Analizator XN-1000 został zaprojektowany z myślą o przyszłości – może być wyposażony we wszystkie dostępne aplikacje diagnostyczne. XN w konfiguracji Rerun & Reflex wykonuje szereg testów opartych na regułach, zależnych od zainstalowanych aplikacji. Jednakże rozszerzona analiza jest wykonywana tylko wtedy, gdy stanowi dodatkową wartość diagnostyczną, dlatego powtarzalna jakość wyników uzyskiwana jest w możliwie najkrótszym czasie, konieczności pracy manualnej pozostaje zmniejszona.

Specyfikacja techniczna
Technologie pomiarowe WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Fluorescencyjna cytometria przepływowa
WBC: Cytometria przepływowa
RBC/PLT: Impedancja z ogniskowaniem hydrodynamicznym
HGB: bezcyjankowa z wykorzystaniem SLS
Objętość aspiracji  88 µl w trybie krwi pełnej (WB) i płynów z jam ciała (BF)
Kontrola jakości XN Check (3 poziomy) oraz XN Check BF (dwa poziomy)
Wydajność do 100 próbek na godzinę
Parametry

Licencja standardowa:

CBC+DIFF (krew pełna)

XN-CBC (zawsze z NRBC) & XN-DIFF (zawsze z IG)

WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#

Licencje opcjonalne:

RET

RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O

PLT-F

PLT-F, IPF, IPF#

EIP

NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#

WPC

Licencja XN Stem Cells

HPC%, HPC#

Płyny z jam ciała – tryb XN‑BF

WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#

Configurations XN-1000 [DIFF]
XN-1000 [WPC]
Kontakt
Mają Państwo pytanie i chcieliby skontaktować się z przedstawicielem Sysmex Polska? Prosimy o napisanie wiadomości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Karty chakaterystyki

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

XN-1000 Pure

XN-1000 Pure

XN-1000 Pure

Szczegóły
XN-1500

XN-1500

Pomiar. Rozmaz. Barwienie. W jednym analizatorze.

Szczegóły
XN-2000

XN-2000

XN-2000: połączenie modułów do badań podstawowych i specjalistycznych

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.