Sysmex Poland
Menu

XN-1000V

Analizatory hematologiczne firmy Sysmex serii XN-V dostarczają najwyższej jakości wyniki morfologii krwi o udowodnionej wartości klinicznej. XN-1000V i XN-2000V to wydajne systemy, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb laboratorium.

Wsłuchując się w potrzeby użytkowników opracowaliśmy metody analizy dla najczęściej badanych gatunków. Istnieje możliwość konfiguracji własnych reguł i parametrów, zarówno do celów naukowych, jak również uzyskania dodatkowych informacji diagnostycznych. Dostępna online kontrola jakości gwarantuje wiarygodne wyniki analiz.

Analizatory umożliwiają pomiar erytroblastów i korektę liczby leukocytów w każdym pomiarze. Dzięki fluorescencyjnej cytometrii przepływowej uzyskujemy wiarygodne wyniki płytek krwi u gatunków takich, jak: koty, owce, kozy. Dostępny jest również tryb pomiarowy dedykowany do analizy płynów z jam ciała.

Wiarygodna diagnostyka weterynaryjna jest dostępna na wyciągnięcie ręki.

Cechy

Non-mammalian analysis

Analysis parameters  Channel
WBC  PLT-F channel 
RBC PLT-F channel 
H-RBC (haemolysed RBC)  PLT-F channel 
HGB SLS-Hemoglobin method 
HCT RBC particle size distribution 
MCV RBC particle size distribution 
MCH RBC particle size distribution 
MCHC RBC particle size distribution 
PLT PLT-F channel 
RDW-SD  RBC particle size distribution
RDW-CV RBC particle size distribution
RBC-O RET channel 
Specyfikacja techniczna
Gatunki Pies, kot, koń, bydło, szczur, mysz, małpy z rzędu naczelnych, królik, świnia, świnka miniaturowa, kawia domowa, myszoskoczek, wielbłąd, delfin, marmozeta, chomik, fretka, owca, koza
Możliwość dostosowania domyślnych gatunków Mysz 1-15, szczur 1-10, małpy z rzędu naczelnych 1-10, królik 1-5, pies 1-5, świnia 1-5
Możliwość konfiguracji własnych gatunków Do 99 gatunków
Tryby pomiarowe Tryb krwi pełnej (WB)
Tryb niskiej objętości aspiracji (LA)
Tryb niskiej liczby białych krwinek (LW)
Tryb rozcieńczenia (PD)
Tryb płynów z jam ciała (BF)**
Objętość aspiracji 88 µl w trybie krwi pełnej i płynów z jam ciała
70 µl w trybie rozcieńczenia (wymagane 20 µl próbki krwi)
50 µl w trybie niskiej objętości aspiracji
Wydajność XN-1000V
100 próbek na godzinę w trybie krwi pełnej (CBC+DIFF)
83 próbek na godzinę w trybie krwi pełnej (CBC+DIFF+RET**)
40 próbek na godzinę w trybie płynów z jam ciała (BF**)

XN-2000V
200 próbek na godzinę w trybie krwi pełnej (CBC+DIFF)
166 próbek na godzinę w trybie krwi pełnej (CBC+DIFF+RET**)
40 próbek na godzinę w trybie płynów z jam ciała (BF**)
Metody pomiarowe Fluorescencyjna cytometria przepływowa
Metoda impedancyjna
Metoda oznaczania stężenia hemoglobiny z użyciem laurylosiarczanu sodu (SLS)
Adaptacyjny system klasyfikacji populacji komórek (ACAS) oraz trójwymiarowa analiza subpopulacji krwinek białych
Kontrola jakości XN CHECK
XN CHECK BF**
Kalibracja XN CAL
Parametry raportowane XN-CBC
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV,
PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC %, NRBC#, MicroR*, MacroR*

XN-DIFF
NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#
Opcjonalne parametry raportowane

RET
RET%, RET#, PLT-O, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He , HYPO-He*, HYPER-He*

XN-BF
WBC-BF, RBC-BF, PMN%, PMN#, MN%, MN#, TC-BF#, RBC-BF2*

PLT-F 
PLT-F1, IPF1, WBC2, RBC2,,H-RBC*,2, PLT2 

Dostępne konfiguracje XN-1000V, XN-2000V.
Oba analizatory mogą być wyposażone w aplikacje do oznaczania RET i/lub XN-BF
 
Pamięć wyników 30 000 próbek
Obsługiwane rodzaje probówek Standardowe probówki, probówki z podniesionym dnem (RBT), probówki na mikrometody
Identyfikacja próbki Tak, podwójny odczyt kodu kreskowego
Zarządzanie odczynnikami Tak
Zarządzanie użytkownikami Tak
Konfigurowalne reguły Tak
Konfigurowalne oprogramowanie Tak

** Opcja

*Parametry domyślnie ukryte

1Not analysed in LA mode 
2Only for bird species analysis

Kontakt
Mają Państwo pytanie i chcieliby skontaktować się z przedstawicielem Sysmex Polska? Prosimy o napisanie wiadomości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Szkolenie

Podstawowe szkolenie online. Serii XN-V

Cel

Ten kurs zapewnia solidną, podstawową wiedzę na temat obsługi aparatów serii XN-V, w tym uruchamiania/wyłączania, analizy i podstawowej konserwacji. Po ukończeniu szkolenia będzie można samodzielnie określić, które gatunki analizowano, wybrać sposób pracy i zarządzać wynikami zgodnie z potrzebami laboratorium.

https://sysmex-academy.com/learn/xn-v-series-basic-online-training

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Sysmex DI-60V

Sysmex DI-60V

Cyfrowa analiza komórek - nowy wymiar pracy w laboratorium weterynaryjnym

Szczegóły
Sysmex SP-50

Sysmex SP-50

Automatyzacja i standaryzacja rozmazów krwi w laboratorium weterynaryjnym

Szczegóły
XN-1500V

XN-1500V

Pomiar, rozmaz, barwienie – automatyzacja i standaryzacja w jednym analizatorze

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.