Sysmex Poland
Menu

XN-1500V

Rozwiązanie XN-1500V stanowi połączenie weterynaryjnego analizatora hematologicznego XN-V z modułem do wykonywania i barwienia rozmazów SP-50. Konfigurowalne oprogramowanie XN-V jest w stanie wykonać szereg dodatkowych analiz opartych na wprowadzonych przez użytkownika regułach (Rerun & Reflex). Jeśli wynik morfologii krwi wymaga dodatkowo wykonania rozmazu, XN-V skieruje badaną próbkę do modułu SP-50. Dzieje się to automatycznie bez manualnej ingerencji użytkownika. Rozmaz mikroskopowy jest wykonywany tylko wtedy, gdy stanowi dodatkową wartość diagnostyczną lub gdy profil analizy jest zlecony z góry, na przykład dla znanych, specjalnych próbek. Wynikiem jest jednorodny, jednowarstwowy rozmaz, który sprawia że dalsza diagnostyka mikroskopowa jest znacznie łatwiejsza.

Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.