Sysmex Poland
Menu

Rozwiązania biomedyczne

Cechą wspólną wszystkich proponowanych rozwiązań z grupy produktów biomedycznych jest ich nowatorski charakter, który wytycza nowe standardy w swoich dziedzinach, niejednokrotnie kształtując opiekę zdrowotną w dosłownym słowa znaczeniu.

Rozwiązania biomedyczne obejmują produkty dedykowane zarówno placówkom naukowo - badawczym jak i pracowniom zajmującym się rutynową diagnostyką: cytometry przepływowe, produkty z zakresu biologii molekularnej – OSNA, mikromacierze tkankowe, skanery histologiczne. Produkty z grupy rozwiązań biomedycznych dotyczą również obszaru chirurgii onkologicznej  - nieizotopowy system do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych – Sentimag, jak i  zaawansowanych rozwiązań z obszaru genetyki molekularnej.

Rozwiązania biomedyczne obejmują produkty dedykowane zarówno placówkom naukowo - badawczym jak i pracowniom zajmującym się rutynową diagnostyką:
cytometry przepływowe, skanery histologiczne, mikromacierze tkankowe, molekularna ocena przerzutów w węzłach – OSNA oraz produkty z zakresu diagnostyki genetycznej – FISH, Mikromacierze, NGS. Do grupy rozwiązań biomedycznych należą także produkty z obszaru chirurgii onkologicznej – nieizotopowy system do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych – Sentimag wraz ze znacznikiem Magtrace i Magseed.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.