Sysmex Poland
Menu

Laboratoryjny system informacyjny

Firma Sysmex oferuje szeroką gamę koncepcji systemów informacyjnych opartych na oprogramowaniu. Oferta sięga od małych rozwiązań obszarów roboczych aż po najbardziej wyszukane i wyrafinowane laboratoryjne systemy zarządzania informacjami na rzecz zintegrowanych elektronicznych rozwiązań komunikacyjnych w laboratorium.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.