Sysmex Poland
Menu

Dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie automatyzacji laboratorium

Firma Sysmex oferuje koncepcje modułowe do pełnego zarządzania EDTA. W standaryzowanym przebiegu pracy – od rozwiązania stolikowego do rozwiązania automatycznego. Od dostarczenia próbki do archiwizacji. I z największą efektywnością o najmniejszym gabarycie. Stwarzamy warunki, aby użytkownik mógł zajmować się wszystkimi "patologiami". Konsekwentnie. Przez całą dobę.

Niezależnie od wymagań analitycznych danego materiału próbki, możemy pomóc w stworzeniu koncepcji całkowicie automatycznej analizy. Łącznie z ponownym uruchomieniem testu i wykonywaniem ponownych testów kontrolnych, przygotowaniem i barwieniem rozmazu krwi oraz cyfrową morfologią. W zależności od codziennej ilości próbek, możemy pomóc w zmniejszeniu interwencji ręcznych do niezbędnego minimum. Ma to bezpośredni wpływ na czas raportowania.

Zmniejszenie liczby ręcznych procesów i nadmiaru próbek podczas rutynowych badań w nowoczesnym laboratorium zwalnia miejsce dla innych ważnych zadań, zwiększa wydajność i poprawia jakość analiz przy mniejszej objętości próbek. W pełni zautomatyzowany proces zmniejsza indywidualne ryzyko błędów i dostarcza standaryzowane wyniki badań laboratoryjnych szybko, wydajnie i dokładnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Koncepcje lean management i innowacje kliniczne nie muszą już być sprzeczne. Zwalnianie zasobów poprzez automatyzację umożliwia inwestowanie w innowacje naukowe i innowacyjne wsparcie lekarzy.

Kompleksowe rozwiązania całkowite

W celu zapewnienia największej możliwej wydajności i jakości zgodnie z rosnącymi wymaganiami konieczne jest regularne dostosowywanie rutynowych procesów laboratoryjnych. Muszą one uwzględniać najnowsze standardy naukowe i liczne zmiany zachodzące w opiece zdrowotnej. Obejmuje to starzenie się populacji, mniejsze zasoby i dostarczanie szybkiego i sprawnego wsparcia pacjentom w celu zapewnienia skutecznego leczenia, aby wspomnieć tylko o kilku z nich.

Zwłaszcza podczas okresu przygotowania inwestycji szczegółowo analizujemy wszystkie procesy związane z materiałami. Zaczynając od dostarczanych próbek, kończąc na archiwizacji próbek, włącznie z identyfikacją zatorów i duplikacji. Oferujemy technologię pomiarową, która może pokonać te ogromne wyzwania, i posiadamy obejmujące ponad dwa dziesięciolecia doświadczenie w kompleksowej i zaawansowanej integracji struktur laboratoryjnych. Wiemy, że nasze koncepcje muszą spełniać rygorystyczne wymagania. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I zawsze na takim samym wysokim poziomie jakości. I tym się naprawdę wyróżniamy. W zapewnianiu holistycznych rozwiązań. Które naprawdę urzeczywistniamy.

My też się zmieniamy

Wraz z wprowadzeniem systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (ang. Diagnosis Related Groups, DRG) i nowych procedur leczenia pobyty w szpitalu są coraz krótsze. Stwarza to również nowe wyzwania dla rutynowych badań laboratoryjnych. Istniejące procesy muszą być regularnie sprawdzane i synchronizowane z codzienną pracą szpitala. Dzięki w pełni opartym na wydajności systemom płatności DRG w opiece szpitalnej zmiany organizacyjne w systemie prowadzą do procesów obejmujących różne oddziały, zoptymalizowanych pod kątem procedur.

Dobrze rozwijające się laboratoria medyczne będą szybko i elastycznie dostosowywać się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Tradycyjne granice między wymaganiami badań w sytuacjach nagłych i badań rutynowych coraz bardziej się zacierają. A skonsolidowane wyniki laboratoryjne muszą być jak najszybciej dostarczane, aby zapewnić informacje potrzebne do podjęcia decyzji o dalszych działaniach terapeutycznych. Produktywność, wydajność, precyzja, powtarzalność i innowacyjność. Wszystkie te pojęcia są obecnie używane do scharakteryzowania nowoczesnej analizy laboratoryjnej.

Pomagamy zarządowi szpitali i laboratoriów komercyjnych we właściwej ocenie sytuacji w zakresie działań laboratoryjnych. W szczególności mamy doświadczenie w zakresie łączenia danych wydajności laboratorium z wieloma dyscyplinami medycznymi. Niewystarczającą metodą jest dokonywanie wyłącznie przeglądu wymagań laboratoryjnych związanych z daną dyscypliną medyczną w celu poprawy opłacalności i tym samym zmniejszenia przerobu. Często prowadzi to do przesunięcia kosztów do innych, gorzej kontrolowanych obszarów. W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem zarząd laboratorium musi opracować i wdrożyć rozwiązania obejmujące różne oddziały, aby usprawnić organizację i dochody.

Zintegrowane koncepcje rozwiązań

Kiedyś chodziło przede wszystkim o technologię pomiarową i jej wyniki. Obecnie wzrasta znaczenie zintegrowanych koncepcji rozwiązań, podobnie jak ich rola w ramach ogólnego procesu kompleksowej opieki nad pacjentem. Od odbioru próbki do archiwizacji próbki. Poprzez dokładne zbadanie procesów laboratoryjnych i powiązanych kosztów laboratorium możliwe są znaczne korekty w strukturze kosztów laboratorium – w szczególności dostosowanie wynikające z konsolidacji obszarów w laboratorium medycznym i eliminacji zbędnych procesów, zwłaszcza na etapie wstępnej analizy. Przykładowo w celu ograniczenia niepotrzebnych kosztów możliwe jest stosowanie naszego oprogramowania pośredniczącego do szybkiego i wydajnego kierowania próbek znanych pacjentów przez proces analiz laboratoryjnych. Jest to tylko jeden z przykładów obszarów, w których możemy pomóc – może to stanowić przewagę konkurencyjną.

 

Konsolidacja

Jeśli konsolidacja ma odnieść sukces, konieczna jest szczegółowa analiza procesów koniecznych dla każdego pobranego od pacjenta materiału i wymaganego profilu. Konieczna jest standaryzacja i ujednolicenie probówek dostarczanych do dedykowanych obszarów roboczych. Możemy również pomóc poprzez zmniejszenie potrzebnych objętości pobieranych próbek. Jest to bezpośrednio powiązane z korzyścią dla pacjentów, ponieważ muszą oddawać mniejszą ilość krwi, podczas gdy organizacja oszczędza czas na pobieranie próbek i potrzebuje mniejszej ilości sprzętu.

We wszystkich obszarach konieczne jest unikanie niepotrzebnych etapów procesowych, ponieważ prowadzą one do niepotrzebnych niedoborów dostępnych zasobów. W zakresie zarządzania czasem prowadzi to do zwiększenia czasu przetwarzania każdej indywidualnej próbki.

Planowanie automatyzacji laboratorium wymaga odpowiedniego kompromisu między elastycznością a wydajnością. Oczywiście procesy wykonywane ręcznie są najbardziej elastyczne. Są one również powolne, zużywają siłę roboczą i obejmują ryzyko błędów pracy ręcznej. W przypadku w pełni zautomatyzowanego procesu laboratoryjnego sytuacja jest odwrotna - z największą wydajnością i mniejszą elastycznością. Podczas rozważania automatyzacji laboratorium za najważniejszą rzecz uważamy znalezienie właściwej równowagi. Między zachowaniem jak największej wydajności przerobu próbek a elastycznością. Zachowując zdolność do zajmowania się wszystkimi możliwymi patologiami. I możliwością szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków ramowych i parametrów przez całą dobę, czyli przygotowania się na przyszłe wyzwania.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy plików cookie (pol. ciasteczek), aby umożliwić Państwu jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Państwem. Bierzemy pod uwagę Państwa wybór i korzystamy wyłącznie z danych, na które wyrażą Państwo zgodę.

* może to spowodować ograniczenia wyświetlanych treści i mniejszą przyjemność korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
Szczegóły
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają usprawnić funkcjonowanie naszej strony internetowej, umożliwiając wykonywanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Statystyczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć poprzez anonimowe zbieranie informacji, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.
Marketingowe pliki cookie
Służą do śledzenia osób odwiedzających strony internetowe. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i atrakcyjne dla konkretnego użytkownika i z tego względu są cenne dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.