Sysmex Poland
Menu

Safety Data Sheet - Karty charakterystyki

W tej części znajdują się aktualne, zgodne z rozporządzeniem REACH karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników przeznaczonych do analizatorów hematologicznych, analizatorów do analityki ogólnej produkcji Sysmex oraz do analizatorów VesMATIC produkcji Diesse.

Filter

Your search returned 190 results.
 • ~ 25
 • ~ 50
 • ~ 100
 • ~ 200
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.