Sysmex Poland
Menu

Fluorescencyjna cytometria przepływowa: kolejny krok w analizie ilościowej elementów upostaciowanych moczu

Szybka i dokładna analiza elementów upostaciowanych moczu: polega na zliczaniu i różnicowaniu tysięcy cząstek w moczu natywnym. Analiza moczu natywnego bez wirowania lub bez wstępnego przygotowania pozwala uniknąć najczęściej popełnianych błędów i sprawia, że ​​badanie jest jeszcze bardziej wystandaryzowane.

Barwienie fluorescencyjne

Barwienie fluorescencyjne

Specyficzne dla kwasów nukleinowych (DNA) i struktur powierzchniowych (błon komórkowych) fluorochromy podkreślają cechy każdej cząstki, zwiększając  różnorodność parametrów klinicznych, które mogą być raportowane.

Ogniskowanie hydrodynamiczne

Ogniskowanie hydrodynamiczne

Elementy upostaciowane moczu otoczone przez płyn opłaszczający przemieszczają się wzdłuż określonego toru, co zapewnia ich pojedynczy i prawidłowy pomiar.

Różnicowanie cząstek za pomocą lasera półprzewodnikowego

Różnicowanie cząstek za pomocą lasera półprzewodnikowego

Wiązka lasera 488 nm oświetlając elementy upostaciowane generuje sygnały świetlne, skupiane i wychwytywane przez zestaw detektorów.

 

Unikalna „charakterystyka niczym odciski palców”

Unikalna „charakterystyka niczym odciski palców”

Wykryte sygnały świetlne są tłumaczone na specyficzne „zestawy unikalnych cech”, co umożliwia ich identyfikację i przypisanie do odpowiedniego parametru. Ostatecznie prowadzi to do ilościowego zliczenia danego parametru.

Skatergram

Skatergram

Wszystkie sygnały z jednego pomiaru są przypisywane do odpowiednich parametrów i prezentowane w postaci klastrów (chmur) na wykresie zwanym skatergramem.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.