Sysmex Poland
Menu

UN-Series w Twoim laboratorium

Seria UN to kolejny krok w kierunku pełnej automatyzacji rozwiązań i usprawnienia pracy laboratorium na najwyższym poziomie.Seria UN to kolejny krok w kierunku pełnej automatyzacji rozwiązań i usprawnienia pracy laboratorium na najwyższym poziomie.

Nowe analizatory UF-4000 i UF-5000, oparte na  znanej i cenionej technologii -fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, z możliwością analizy płynów z jam ciała, która dostępna jest po naciśnięciu przycisku, przyniosą korzyści laboratoriom każdej wielkości.

Analizator UC-3500 to szybki i łatwy w obsłudze analizator do badań biochemicznych moczu. Jest w pełni automatyczny – począwszy od aspiracji próbki do końcowego wyniku. Dostępne jest także oznaczanie parametrów tj. kreatynina i albumina. Dla mniejszych laboratoriów właściwym wyborem jest półautomatyczny analizator do badań biochemicznych moczu UC-1000, niezależnie od tego, czy jest używany jako zintegrowana część całej linii, czy też jako samodzielny analizator.

Dodanie jednostki do obrazowania cyfrowego, UD-10, zapewnia płynny przepływ pracy w analizie moczu - od wstawienia próbki na podajnik analizatora, aż do uzyskania obrazu cyfrowego badanej próbki moczu.

Uzupełnieniem oferty jest nowy system U-WAM zarządzający obiegiem próbek w laboratorium oraz podajniki CV-11 służący do transportu próbek pomiędzy analizatorami.

Modularność

Seria UN zapewnia pełny przebieg analizy moczu, oferując jednocześnie maksymalną elastyczność. Konfiguracja  rozwiązań, odpowiadając na potrzeby laboratorium, prowadzi do uzyskania najlepszej efektywności pracy. Oznacza to, że nie będzie już jedynie manualnej analizy moczu, ponieważ cały proces może zostać zautomatyzowany.

Wreszcie wszystkie wyniki będą wyświetlane na jednym ekranie, a wszystkie dane zostaną scentralizowane na jednej stacji roboczej.

Możliwość rozbudowy

Niezależnie od tego, od jakiego rozwiązania do analizy moczu zaczynamy, można go elastycznie dostosować, dodając dodatkowe moduły w późniejszym etapie. Dzięki temu, jeśli laboratorium będzie się rozwijać, inwestycja nie zostanie utracona, ponieważ system do analizy moczu będzie rósł razem z aktualnymi potrzebami. W dowolnym momencie możliwe jest dostosowanie rozwiązania zarówno wtedy, gdy w grę wchodzi rozbudowa, jak i zmniejszenie linii (np. w przypadku zmiany profili zamówień lub konieczności podzielenia rozwiązania).

W jednej linii można podłączyć do dziewięciu modułów. Analizatory można umieścić na odpowiednim blacie lub na specjalnie do tego przeznaczonych platformach. Procesowanie większej liczby probówek na raz jest możliwe, poprzez wprowadzenie większej ilości statywów do systemu. Służą do tego dodatkowe moduły wprowadzania i odbierania próbek z podajników analizatorów.

Laboratorium biochemiczne

Laboratorium biochemiczne

Analizator UC-3500 wraz z paskami testowymi, dzięki którym można oznaczać również kreatyninę, jak i albuminę służy do  szybkiego badania przesiewowego próbek moczu. Opierając się na wynikach uzyskanych z użyciem paska testowego, oprogramowanie U-WAM decyduje za pomocą odpowiednio dostosowanych reguł, które próbki muszą zostać poddane weryfikacji elementów upostaciowanych moczu.

Proces ten jest w pełni automatyczny. Oznaczanie 27 parametrów w moczu sprawia, że analiza z wykorzystaniem UF jest wszechstronna. Obejmuje ona wszystkie patologiczne rodzaje elementów i wskazuje te, które są istotne klinicznie. Jeśli wymagana jest weryfikacja otrzymanego wyniku, można wykonać mikroskopową analizę osadu moczu lub wykorzystać analizator UD-10, by w pełni zautomatyzować analizę moczu.

Laboratorium mikrobiologiczne

Laboratorium mikrobiologiczne

Oznaczenie próbki w pierwszej kolejności na analizatorze UF-5000/4000 pozwala sprawdzić, czy próbki są dodatnie, czy ujemne pod kątem obecności bakterii. Wykorzystanie analizatora UF w laboratorium mikrobiologicznym umożliwia sprawną identyfikację próbek negatywnych i szybsze rozpoczęcie analizy próbek pozytywnych (z bakteriurią). Korzystając z oflagowania Gram z analizatora UF, można wskazać konkretne podłoża hodowlane do inkubacji próbek dodatnich i sprawdzić możliwe opcje lekooporności.

Takie rozwiązanie oszczędza dużo czasu, ponieważ wstępne wyniki są dostępne w ciągu kilku minut zamiast w kilka dni. Oznacza to, że można rozpocząć leczenie wcześniej oraz lepiej je ukierunkować lub w ogóle go uniknąć.

W celu wizualizacji i archiwizacji wszystkich typów komórek, na przykład w celach edukacyjnych, możliwe jest dodanie UD-10 jako opcji do analizatora UF.

UC-3500

UC-3500

W pełni automatyczny analizator parametrów biochemicznych moczu

Szczegóły
UD-10

UD-10

W pełni automatyczny aparat do cyfrowego obrazowania elementów
upostaciowanych w moczu

Szczegóły
UF-4000/UF-5000

UF-4000/UF-5000

W pełni automatyczny fluorescencyjny cytometr przepływowy

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.