Sysmex Poland
Menu

MammaTyper®

MammaTyper® precyzyjnie określa stopień ekspresji mRNA HER2, ER, PR i Ki-67

MammaTyper® to test diagnostyki molekularnej do ilościowego określenia czterech kluczowych biomarkerów używanych przy klasyfikacji podtypu raka piersi.

Ludzki receptor czynnika wzrostu epidermalnego 2 (HER2), receptor estrogenowy (ER), receptor progesteronowy (PR) oraz marker proliferacji Ki-67 stanowią kluczowe biomarkery przy ocenie guzów raka piersi. Zestawienie wyników stopnia ekspresji biomarkerów pozwala na ocenę różnych podtypów raka piersi zgodnie z kluczowymi parametrami dla decyzji terapeutycznych.

Definicja Zastępczych Podtypów Raka Piersi (St. Gallen 2013)

Podtypy Raka Piersi ER PR HER2 Ki-67
Luminal A Pozytywny Pozytywny Negatywny Negatywny
Luminal B (HER2 negatywny) Pozytywny Pozytywny/Negatywny* Negatywny Pozytywny/Negatywny*
Luminal B (HER2 pozytywny) Pozytywny Pozytywny/Negatywny Pozytywny Pozytywny/Negatywny
HER2 pozytywny (nieluminalny) Negatywny Negatywny Pozytywny Pozytywny/Negatywny
Potrójnie negatywny (przewodowy) Negatywny Negatywny Negatywny Pozytywny/Negatywny

*z wyjątkiem kombinacji PR pozytywny i Ki-67 negatywny = podtyp Luminal A

MammaTyper® został zaprojektowany, aby sprostać potrzebom standaryzowanego, ilościowego i szybkiego podtypowania molekularnego, umożliwiając pewne decyzje terapeutyczne.

Cechy

MammaTyper® to łatwy w użyciu test przeznaczony dla każdego laboratorium patomorfologicznego, dostarczający precyzyjne wyniki w ciągu 6 godzin.

 

1 Przygotowanie próbki 10 μm przekroju tkanki FFPE (zawartość komórek nowotworowych > 20%)
2 Ekstrakcja RNA Zaleca się użycie zestawu do ekstrakcji próbki RNA z tkanki FFPE zgodnie z instrukcją lub skorzystanie z zweryfikowanych komercyjnych systemów do ekstrakcji RNA.
3

Konfiguracja testu MammaTyper® 

Przygotowanie mieszanek reakcyjnych i rozdzielenie ich na płytce 96 dołkowej. Analiza do 8 próbek pacjenta w jednym cyklu

4 Analiza RT-qPCR

Zwalidowana na poniższych termocyklerach qPCR:

 • LightCycler® 480 Instrument II (Roche)
 • Analizator Cobas z® 480(Roche)
 • Modul Versant® kPCR AD (Siemens)
 • RT PCR Applied Biosystems® 7500 Fast (Dx)(ThermoFisher Scientific)
 • System detekcji RT PCR CFX96TM-IVD (BIO-RAD®)
 • MX3000P (Agilent®)
 • Agilent® AriaDx Real-Time PCR System (Agilent®)
 • System PCR Sanure Biotech SLAN®-96P Real-Time PCR (Sanure Biotech)
5 Przetwarzanie danych i raportowanie

Wygodne oprogramowanie MammaTyper® Report Generator:

 • Eksport danych dotyczących ekspresji mRNA
 • Kalkulacja i ocena wyników

MammaTyper® to znak towarowy w różnych jurysdykcjach, który jest wyłącznie licencjonowany na rzecz Cerca Biotech www.cercabiotech.com

Specyfikacja techniczna
Cecha Zestaw testowy MammaTyper® (10 reakcji)
Typ próbki Przekrój tkanki FFPE o grubości 10 μm (zawartość komórek nowotworowych > 20%)
Pojemność próbki Do 8 próbek pacjenta na zestaw
Funkcja kontroli jakości 2 kontrole zewnętrzne (pozytywna + negatywna)
Platformy kompatybilne LightCycler® 480 Instrument II (Roche)
Analizator Cobas z® 480(Roche)
Moduł Versant® kPCR AD (Siemens)
RT PCR Applied Biosystems® 7500 Fast (Dx) (ThermoFisher Scientific)
System detekcji RT PCR CFX96TM-IVD (BIO-RAD®)
MX3000P (Agilent®)
System PCR Sanure Biotech Agilent® AriaDx Real-Time PCR (Agilent®)
System PCR Sanure Biotech SLAN®-96P Real-Time PCR (Sanure Biotech)
Zgodność

Zgodność pomiędzy MammaTyper® a ocenami biomarkerów opartymi na IHC/CISH: HER2 91,8%, ER 91,8%, PR 82,5%, KI67 75,0% 1

Całkowita Zgodność Procentowa (OPA) oceny przez MammaTyper® w porównaniu z IHC/FISH (analiza cyfrowa obrazu Ki67): HER2 95,0%, ER 95,5%, PR 89,4%, Ki67 87,2% 4

Reprodukowalność Reprodukowalność wyników pojedynczego markera binarnego (pozytywny/negatywny), a także zgodność z podtypem molekularnym była niemal doskonała (wartości kappa: 0,90 - 1,00) w badaniu zgodności w 10 ośrodkach 2
Reklasyfikacja

MammaTyper® może zapewnić dokładniejszą ocenę wrażliwości na hormony, poprawić standaryzację Ki67 i pomóc w rozwiązaniu przypadków niejednoznacznych ocen HER2 IHC/FISH, co może prowadzić do potencjalnych przedefiniowań podtypów molekularnych 3

Numer katalogowy CC01010

 

Odniesienia

 1. Wirtz RM et al., Breast Cancer Res Treat 2016; 157(3), 437446
 2. Varga Z et al., Breast Cancer Res 2017; 19(55), 1-13
 3. Caselli E et al., PLOS ONE 2021; 16(9), 1-18
 4. Shaaban A et al., Eur J Cancer 2022; 175(1), 87-88
Kontakt
Mają Państwo pytanie i chcieliby skontaktować się z przedstawicielem Sysmex Polska? Prosimy o napisanie wiadomości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Sentimag® - Magtrace®

Sentimag® - Magtrace®

Magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych

Szczegóły
OSNA w Raku Piersi

OSNA w Raku Piersi

Bardziej dokładne informacje – wsparcie dla precyzyjnych decyzji terapeutycznych

Szczegóły
OSNA w Raku Jelita Grubego

OSNA w Raku Jelita Grubego

Najlepsza decyzja terapeutyczna zależy od dokładnej oceny stopnia zaawansowania nowotworu

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.