Sysmex Poland
Menu

Sysmex wspiera Różową akcję – Wspólnie walczymy z rakiem piersi

Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym typem nowotworu złośliwego u kobiet [1]. Jego wczesne wykrycie, dzięki regularnym badaniom przesiewowym oraz testom genetycznym, może zwiększyć szansę na uniknięcie choroby lub na jej pełne wyleczenie.

Zastosowanie nowych osiągnięć diagnostyki molekularnej w połączeniu z mniej inwazyjnymi metodami chirurgicznymi i terapiami celowanymi, znacznie poprawiło wyniki onkologiczne, a tym samym jakość życia pacjentów.

Sysmex wspiera te działania oferując szeroką gamę najnowocześniejszych produktów, wpływających na cały proces leczenia raka piersi.

Zapobieganie

Profilaktyka raka piersi

W większości przypadków, zachorowanie na raka piersi wynika z obecności szkodliwej mutacji germinalnej (odziedziczonej) w genach BRCA1 i/lub BRCA2.

Przed badaniem dana osoba zwykle przechodzi ocenę ryzyka, podczas której spotyka się ze specjalistą genetyki lub innym pracownikiem służby zdrowia, aby ocenić czynniki ryzyka, takie jak przypadki raka w rodzinie, typy nowotworów które występowały oraz wiek w którym zostały zdiagnozowane. Jeśli ocena sugeruje, że ktoś ma zwiększone ryzyko nosicielstwa szkodliwego wariantu genu BRCA1 lub BRCA2, specjalista genetyki może zlecić odpowiednie badanie genetyczne, po wyrażeniu na nie zgody pacjenta.

Poniżej znajdują się zalecenia NCCN dotyczące badań BRCA1 i BRCA2 [3]:

 • Rozpoznanie raka piersi w wieku ≤45 lat
 • Mnogie nowotwory piersi: obustronne lub ipsilateralne
 • Rak piersi i jajnika
 • Męski rak piersi
 • Potrójnie ujemny (ujemny receptor estrogenowy, ujemny receptor progesteronowy i ujemny HER2/neu) rozpoznany rak piersi w wieku ≤ 60 lat
 • Rak trzustki
 • Dwóch lub więcej krewnych (≤50 lat) z rakiem piersi
 • Trzech lub więcej krewnych z rakiem piersi
 • Wcześniej zidentyfikowana mutacja BRCA1 lub BRCA2 w rodzinie
 • Osobista historia raka piersi w wieku od 46 do 50 lat i bliski krewny z rakami jajnika, trzustki lub prostaty
 • Osobista historia raka piersi w dowolnym wieku i bliski krewny z rakiem piersi w wieku 50 lat lub młodszy, lub dwóch i więcej bliskich krewnych z rakiem piersi w dowolnym wieku
 • Przerzutowy rak prostaty u krewnego w każdym wieku

Osoby dziedziczące takie mutacje, są narażone na wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi. Po zdiagnozowaniu złośliwego raka piersi występuje wysokie ryzyko rozwoju kolejnego ipsilateralnego lub kontralateralnego raka piersi [4].

Dlatego prawidłowa diagnoza obecności takich mutacji germinalnych w połączeniu z odpowiednim planem profilaktyki oraz badań przesiewowych ma ogromne znaczenie w walce z chorobą.

Download SureSeq Breast Cancer + CNV Panel brochure
Chirurgia

Magtrace® magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych

Wiele metod leczenia raka zakłada biopsję węzła wartowniczego. Węzły wartownicze są pierwszymi odprowadzającymi węzłami chłonnymi i dlatego posiadają najwyższy potencjał zatrzymania komórek nowotworowych. Ich usunięcie i analiza są niezbędne do określenia stopnia zaawansowania nowotworu, co pozwala na ustalenie indywidualnego planu leczenia.

Znacznik Magtrace® to płynny znacznik, który został opracowany specjalnie do zabiegu SLNB, wykonywanego jednocześnie z usunięciem tkanki nowotworowej w piersi.

Aby pomóc w identyfikacji węzłów wartowniczych, znacznik wstrzykiwany jest do piersi, a następnie migruje przez układ limfatyczny do węzłów wartowniczych [5]. Dzięki identyfikowalnym sygnałom, węzły zawierające Magtrace®, można rozpoznać przy pomocy detektora magnetycznego w sondzie Sentimag® przed ich usunięciem, w celu określenia rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

Magtrace®

Usuwanie niewyczuwalnych zmian piersi za pomocą znacznika Magseed®

Po zlokalizowaniu podejrzanego guzka lub po wykryciu raka piersi we wczesnym stadium chory, jednym z rozwiązań może być operacja oszczędzająca pierś – zwana lumpektomią lub mastektomią częściową.

Jest to zabieg chirurgiczny, który ma na celu całkowite usunięcie zmiany i cienkiego marginesu zdrowej tkanki wokół niej, aby upewnić się, że nie pozostały żadne komórki nowotworowe.

Aby dokładnie zlokalizować zmienioną tkankę podczas operacji, można wykorzystać kilka technologii znakowania – jedną z nich jest Magseed® .

Znacznik umieszcza się w centralnej części zmiany pod kontrolą USG lub RTG w dowolnym momencie przed operacją.

Następnie to maleńkie ziarenko o wymiarach zaledwie 1x5 mm pozostaje bezpiecznie na swoim miejscu, nie powodując dyskomfortu u pacjenta aż do dnia operacji [6].

Podczas zabiegu na sali operacyjnej chirurg korzysta z sondy systemu Sentimag®, aby precyzyjnie zlokalizować Magseed®, a tym samym zmianę lub węzeł chłonny, w którym znacznik został umieszczony.

Magseed®

Lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych

Zachęcamy do zapoznania się materiałem wideo. Radiolog dr Marie-Rose El Bejjani ze szpitala Saint-Joseph w Paryżu przybliża temat procedury lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą Sentimag®-Magseed®.

Leczenie operacyjne przy użyciu systemu Sentimag®

Proponujemy obejrzenie materiału wideo z chirurgiem piersi dr Severine Alran ze szpitala Saint-Joseph w Paryżu, która opowie więcej o systemie Sentimag®.

Celowane usuwanie węzłów chłonnych pachowych (TAD) za pomocą Sentimag®-Magtrace®/Magseed®

W niektórych przypadkach plan leczenia raka piersi obejmuje chemioterapię neoadiuwantową – chemioterapię podawaną przed operacją. Pozwala to na ścisłe monitorowanie odpowiedzi, a według badań, w trakcie cyklu chemioterapii guz w piersi może się zmniejszyć, a zajęte przez nowotwór węzły chłonne mogą zmienić się z „dodatnich” na „ujemne”. W ten sposób wzrastają szanse na zastosowanie mniej inwazyjnego zabiegu chirurgicznego, np. operacji oszczędzającej piersi.

Niepokojące węzły chłonne w okolicy pachowej, najczęściej oznaczane są przed lub w trakcie chemioterapii neoadjuwantowej. W tym celu do podejrzanego węzła/węzłów chłonnych można wprowadzić znacznik Magseed®, zapewniając dokładną identyfikację i ewentualne usunięcie za pomocą detektora Sentimag® podczas kolejnej interwencji chirurgicznej.

Postępowanie z pachowymi węzłami chłonnymi po leczeniu neoadjuwantowym

Sentigmag®-Magseed® / Magtrace® and Osna

Manufacturer: Sentimag®, Magseed® and Magtrace® are manufactured by Endomagnetics Ltd (Endomag)
Sentimag® and Magseed® are registered European Union trademarks of Endomagnetics Ltd
Magtrace® is a registered trademark of Endomagnetics Ltd in the United Kingdom

Diagnoza

Ocena molekularnych węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą OSNA

Rak piersi zwykle rozprzestrzenia się najpierw na pobliskie węzły chłonne w okolicy pachowej. Podczas operacji węzły chłonne zwane węzłami wartowniczymi (SLN) są usuwane i analizowane w celu wykrycia obecności przerzutów – procedura ta nazywana jest biopsją węzła wartowniczego (SLNB).

W zależności od wielkości guza obecnego w SLN, chirurg decyduje, czy konieczne jest dalsze wycięcie węzłów chłonnych pachowych, czy też nie. Dlatego dokładna, wiarygodna i szybka metoda analizy SLN ma ogromne znaczenie w leczeniu raka piersi. Mniej inwazyjne podejście SLNB pozwala zaoszczędzić wiele tkanek pachowych, poprawiając jakość życia pacjenta.

OSNA to najnowocześniejszy molekularny test diagnostyczny do dokładnej i szybkiej oceny stopnia zaawansowania węzłów chłonnych wartowniczych, który z bardzo wysoką czułością pokazuje cały obraz węzłów chłonnych. Jego wartość kliniczna wykracza poza samą ocenę węzłów chłonnych, ponieważ wpływa na jednostkowe decyzje terapeutyczne i poprawia jakość życia pacjenta.

Ocena molekularnych węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą OSNA

Obejrzyj film z dr Vicente Peg ze Szpitala Uniwersyteckiego Vall d'Hebron w Barcelonie i dowiedz się więcej o molekularnej, śródoperacyjnej ocenie zaawansowania węzłów chłonnych za pomocą systemu OSNA.

Wybór terapii

Bardziej dokładne informacje – wsparcie dla precyzyjnych decyzji terapeutycznych

Precyzyjna diagnostyka jest kluczem do wyboru właściwej terapii w odpowiednim czasie.

Mutacje genów odgrywają kluczową rolę dla wystąpienia i rozwoju raka piersi. Dlatego wiarygodna ocena stanu mutacji guza ma decydujące znaczenie nie tylko przy doborze pacjentów onkologicznych, kwalifikujących się do terapii celowanej, ale także w późniejszym monitorowaniu odpowiedzi na leczenie i ewentualnej progresji choroby.

Obecnie dostępny jest szereg leków ukierunkowanych na zmiany genetyczne specyficzne dla nowotworu, które można przepisywać zamiast lub w połączeniu ze standardową chemioterapią, immunoterapią i radioterapią.

Amplifikację HER2 obserwuje się u około 15% przypadków nowotworów piersi i przy braku terapii wiąże się to ze złym rokowaniem [8, 9]. Wykazano, że leczenie pacjentów z amplifikacją HER2 przy stosowaniu przeciwciała monoklonalnego Herceptin® (Trastuzumab) jest skuteczne, zwiększając całkowity czas przeżycia [10,11].

Ponadto wykazano, że gen FGFR1 ulega amplifikacji u około 10% pacjentek z rakiem piersi. Wskazuje to na zły wynik, ponieważ nadekspresja produkcji genu została powiązana z wczesnym nawrotem choroby[12-14].

Amplifikację genu TOP2A obserwuje się również w raku piersi, często z koamplifikacją HER2 [15,16]. Aberracja genu TOP2A stanowi marker odpowiedzi na chemioterapię opartą na antracyklinach u chorych na raka piersi [12].

Aby zbadać takie zmiany genetyczne, onkolodzy mogą wykorzystać różne molekularne testy genetyczne, które mogą pomóc im w podejmowaniu celowanych decyzji terapeutycznych. Sysmex oferuje gamę produktów opartych na najnowocześniejszych technologiach biologii molekularnej, wspierających pracowników służby zdrowia i pacjentów podczas całej ścieżki leczenia.

Wybór terapii

Dzięki sondom CytoCell® FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation)* dla genów HER2 (ERBB2), FGFR1, TOP2A, MET, EGFR i RB1, onkolodzy uzyskają szczegółowe informacje na temat markerów prognostycznych i kluczowych genów podatnych na leki.

Pobierz broszurę sond patomorfologicznych CytoCell do diagnostyki raka piersi

Inne krytyczne ważne i obecnie istotne geny raka piersi, w tym BRCA1, BRCA2, TP53 i PIK3CA, można zbadać za pomocą testów sekwencjonowania nowej generacji przy pomocy rozwiązania Sysmex – SureSeqTM myPanelTM* NGS Custom Breast Cancer Panel.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową SureSeq myPanel NGS Custom Breast Cancer Panel

Pobierz broszurę SureSeq Breast Cancer + CNV Panel

Download the SureSeq Breast Cancer + CNV Panel brochure

*Sondy FISH CytoCell®: Wyłącznie do profesjonalnego użytku laboratoryjnego. Nie jest przeznaczony do użytku jako samodzielna diagnostyka lub diagnostyka towarzysząca. Działanie terapeutyczne nie powinno być inicjowane wyłącznie na podstawie wyniku FISH.
* SureSeqTM myPanelTM: Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

Producent i znaki towarowe: Sondy FISH CytoCell® (Cytocell Limited), SureSeqTM myPanelTM (Oxford Gene Technology IP Limited) (Oxford Gene Technology IP Limited)

Terapia i monitorowanie nawrotu choroby nowotworowej

Pomimo leczenia chirurgicznego i/lub systemowego, do 30% chorych na raka piersi nadal mierzy się z progresją choroby. Dlatego monitorowanie pacjentów pod kątem odpowiedzi na leczenie, zwłaszcza mutacji opornościowych i nawrotu nowotworu, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pacjentowi możliwie najlepszego, długoterminowego rezultatu leczenia.

We współczesnej onkologii  pewne zmiany genów somatycznych stały się kluczowymi biomarkerami progresji choroby. Są one wykrywalne w DNA z tkanki nowotworowej lub w krążącym DNA pochodzenia nowotworowego (ctDNA), wykrytym w płynnej biopsji. Na etapie monitorowania próbki tkanek często jednak nie są właściwe do analizy. Warto podkreślić, że biopsje płynne mogą być pobierane w sposób powtarzalny przy minimalnym stresie pacjenta, co więcej wykazano, że przewyższają ograniczenia biopsji tkankowych (brak heterogeniczności guza, gorsza dostępność próbki i długi czas realizacji).

Wykrycie klinicznie istotnych mutacji na podstawie prostego pobrania krwi umożliwia lekarzom onkologom wybór najkorzystniejszej terapii i monitorowanie odpowiedzi pacjenta na terapię w czasie rzeczywistym.

Zestawy Plasma-SeqSensei™ (PSS) RUO to oparte na sekwencjonowaniu (NGS) testy nowej generacji do biopsji płynnej, przeznaczone do badania mutacji istotnych w nowotworach jelita grubego, NSCLC, piersi i tarczycy, a także czerniaku. Zbudowane w oparciu o ultraczułą technologię SafeSEQ, portfolio zestawów PSS RUO ma na celu ustanowienie nowego standardu całkowitego oznaczania zmutowanych cząsteczek (MM) niezależnie od ilości DNA z rzeczywistej próbki, oferując w ten sposób naukowcom najnowocześniejsze narzędzie do rozwoju spersonalizowanej onkologii. Ze względu na zdolność do określania częstotliwości występowania alleli o niskich wariantach test ten, jest szczególnie przydatny do wykrywania minimalnej choroby resztkowej (MRD) i innych zastosowań wymagających pomiarów sekwencyjnych, takich jak monitorowanie odpowiedzi, nawrotów lub oporności.

 

* Plasma-SeqSensei™ BC. RUO. Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

Bibliografia

Literature

 1. Sung H. et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin., 71(3):209-249.
 2. Paluch-Shimon S. et al. (2016). Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol., 27 (5): v103-v110. 
 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast and Ovarian. V3.
 4. Kotsopoulos J. (2018). BRCA Mutations and Breast Cancer Prevention. Cancers, 10(12), 524.
 5. Pedro L. et al. (2019): Impact of locally administered carboxydextran-coated super-paramagnetic iron nanoparticles on cellular immune function. Small, 15, 1900224.
 6. Kühn F. et al. (2020): A German study comparing standard wire localization with magnetic seed localization of non-palpable breast lesions. In vivo, 34, 1159-64.
 7. Pohlodek K. et al. (2019): Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. Eur. J. Radiol., 120, 108699.
 8. Tsai-Pflugfelder M, et al. Proc Nat Acad Sci 1988;85:7177-81.
 9. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 10. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163.
 11. O’Malley, et al. J Natl Cancer Inst 2009;101(9):644-650.
 12. Letessier A, et al. BMC Cancer 2006, 6:245.
 13. Courjal F et al., Cancer Res 1997;57(19):4360-7
 14. Turner N et al., Cancer Res 2010;70(5):2085-94
 15. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 16. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163

Our solutions

Sentimag® - Magtrace®

Sentimag® - Magtrace®

Magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych

Magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych
MammaTyper®

MammaTyper®

Kompleksowa molekularna klasyfikacja pacjentów z rakiem piersi

Szczegóły
OSNA w Raku Piersi

OSNA w Raku Piersi

Bardziej dokładne informacje – wsparcie dla precyzyjnych decyzji terapeutycznych

Szczegóły
Sentimag® - Magseed®

Sentimag® - Magseed®

Magnetyczna lokalizacja zmian patologicznych i węzłów chłonnych

Szczegóły

Endomag®, Sentimag®, Magseed® and Sienna+® are registered European Community Trademarks of Endomagnetics Ltd. www.endomag.com.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.