Sysmex Poland
Menu

OSNA w ginekologii

Wybierz OSNA dla analizy węzłów chłonnych wykraczającej poza ultra-staging

Obecny trend w leczeniu raka endometrium (EC) i raka szyjki macicy we wczesnym stadium (CeC), polega na zmniejszeniu zakresu operacji poprzez zastosowanie biopsji węzłów chłonnych wartowniczych (SLNB) zamiast pełnej limfadenektomii.
SLNB umożliwia śródoperacyjną ocenę przerzutów do węzłów chłonnych poprzez analizę niewielkiej liczby węzłów. Istniejące metody wykorzystujące skrawki mrożone nie są wystarczająco czułe, ponieważ badane są tylko małe części każdego SLN, co grozi pominięciem małych przerzutów w innych częściach węzłów. Z drugiej strony bardziej kompleksowe, seryjne skrawanie histopatologiczne jest czasochłonne i pracochłonne, zatem nie nadaje się do zastosowania śródoperacyjnego.
OSNA (jednoetapowy test amplifikacji kwasu nukleinowego) jest optymalnym rozwiązaniem pozwalającym przezwyciężyć wymienione ograniczenia. OSNA to szybka, łatwa w użyciu, bardzo czuła i wystandaryzowana diagnostyka molekularna, która umożliwia analizę całego węzła chłonnego, doskonale nadająca się do zastosowania śródoperacyjnego. Umożliwia to chirurgom uzyskanie w pełni wiarygodnych wyników, dzięki czemu mogą podejmować natychmiastowe decyzje dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia chirurgicznego dla pacjenta, aby potencjalnie zmniejszyć zakres interwencji chirurgicznej i uniknąć niepotrzebnych limfadenektomii.

Cechy

Metoda OSNA

  • Wiarygodne wyniki analizy śródoperacyjnej
  • Precyzyjna podstawa
    • dla szybkiej decyzji dotyczącej zakresu interwencji chirurgicznej, także biorąc pod uwagę preferencje pacjentki
    • dla redukcji możliwych powikłań poprzez zmniejszenie ilości limfadenektomii i stosowanie mniej inwazyjnych procedur
  • Bardziej dokładna metoda oceny stopnia zaawansowania przerzutów do węzłów chłonnych ułatwiająca wybór właściwej terapii
Kontakt
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dowiedz się więcej

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.