Sysmex Poland
Menu

Patomorfologia

Sysmex Polska oferuje kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych pracowni patolmorfologicznych obejmujące w pełni automatycznego przygotowania mikromacierzy tkankowych produkowanych przez firmę 3DHISTECH.

Skanery histologiczne

Skanery histologiczne

3DHISTECH jest uznanym producentem skanerów histologicznych (CE IVD), które zapewniają bardzo krótki czas skanowania preparatu oraz idealną jakość uzyskiwanych obrazów pozwalającą na zdalną weryfikację preparatów (telekonsultacje). Oferowane skanery histologiczne to seria Pannoramic którą cechuje kompaktowa budowa mieszcząca wszystkie optyczne i mechaniczne elementy. Modułowa konstrukcja urządzeń pozwala na modyfikowanie i uaktualnianie skanerów w przypadku dostępności nowszych rozwiązań.
Najnowszym produktem jest unikatowy skaner Pannorami Confocal pozwalający na skanowanie całego preparatu przy pomocy technik mikroskopii konfokalnej.

Mikromacierze tkankowe

Technika mikromacierzy tkankowych - TMA (“tissue microarray”) pozwala na umieszczenie nawet kilkuset próbek w jednym bloczku parafinowym (dzięki temu możemy zmniejszyć zużycie przeciwciał monoklonalnych stosowanych w technice IHC oraz znacznie przyspieszyć proces badawczy/diagnostyczny, zapewniając jednocześnie standaryzację).

Firma 3DHISTECH jest producentem najszybszego systemu do mikromacierzy tkankowych – TMA Grand Master. Urządzenie pozwala na w pełni automatyczne i niezwykle szybkie (jedynie 10 sekund na rdzeń) przygotowywania mikromacierzy tkankowych jak i ekstrakcję rdzeni bezpośrednio do probówek PCR.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.