Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE

Metoda detekcji z użyciem płynu osłaniającego i prądu stałego (DC)

Analizatory Sysmex posługują się metodą detekcji z użyciem płynu osłaniającego i prądu stałego przy zliczaniu czerwonych krwinek (RBC) i płytek krwi (PLT). Z próbki krwi pełnej wydzielana jest część krwi i mieszana z rozcieńczalnikiem we wstępnie ustalonej proporcji.

Określona ilość tego rozcieńczenia wysyłana jest do komory pomiarowej. Po wypłynięciu z dyszy wylotowej komórki zostają otoczone rozcieńczalnikiem - płynem osłaniającym., dzięki któremu strumień przepływu komórek jest wtedy wyrównywany i przesuwany do centrum otworu. Redukuje to zakłócenia i możliwość nieprawidłowej detekcji impulsu komórki, która mogłaby być spowodowana przez nieprawidłowe przejście komórki przez mały otwór zwany aperturą.

Po obu stronach apertury znajdują się elektrody, przez które przepływa prąd stały. Opór prądu stałego między elektrodami zmienia się w miarę jak zawieszone w rozcieńczalniku krwinki przepływają przez aperturę. Opór ten powoduje zmianę impulsu elektrycznego, która jest proporcjonalna do wielkości krwinki. Impulsy elektryczne przekształcane są w formę graficzną - w wykresy rozkładu objętości, czyli histogramy.

Gdy tylko komórki wyłaniają się z otworu, zostają wychwycone przez inny przepływ, przepływ zwrotny i natychmiast kierowane do ścieku. Ten etap zapobiega wprowadzeniu ich do ponownej cyrkulacji i zmianie liczby zliczonych płytek krwi.

Fluorescencyjna cytometria przepływowa

Kanał różnicowania WBC

Kanał RET/PLT-O

Wykrywanie metodą SLS

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik