Sysmex Poland
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE

Wykrywanie metodą SLS

Hemoglobina jest rutynowym parametrem diagnostycznym w każdym badaniu morfologii krwi. Metodą zalecaną przez ICSH (International Committee for Standardization in Haematology - Międzynarodowa Komisja do Spraw Standaryzacji w Hematologii) do pomiarów stężenia hemoglobiny jest metoda z udziałem cyjanomethemoglobiny.

W naszej metodzie SLS wykrywania hemoglobiny posługujemy się, niezawierającym cyjanku, laurylosiarczanem sodu (SLS). Odczynnik ten powoduje lizę krwinek czerwonych i krwinek białych. Reakcja chemiczna prowadzi do przemiany globiny i utlenienia grupy hemowej. Hydrofilowe grupy cząsteczek SLS wiążą się z grupą hemową, tworząc stabilny, barwny kompleks (SLS-HGB), który jest analizowany metodą fotometryczną. Dioda LED wysyła światło monochromatyczne, które przechodząc przez mieszaninę pochłaniane jest przez kompleksy SLS-HGB. Absorbancja, mierzona przez czujnik fotoelektryczny, jest proporcjonalna do stężenia hemoglobiny w próbce.

Na fotometryczne metody absorpcyjne zwykle wywiera wpływ mętność samej próbki. W próbkach krwi mętność może być spowodowana lipemią lub leukocytozą. Dzięki zastosowaniu metody SLS-HGB zakłócenia te mogą być zmniejszone do minimum na skutek działania odczynnika.

Fluorescencyjna cytometria przepływowa

Kanał różnicowania WBC

Kanał RET/PLT-O

Metoda detekcji z użyciem płynu
osłaniającego i prądu stałego (DC)

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik