Sysmex Poland
Menu

Hematologia

Hematologia kliniczna to pasjonująca, satysfakcjonująca i wymagająca dyscyplina. Obejmuje ona badanie etiologii chorób krwi wpływających na produkcję krwi i jej składników, ich diagnozowania, leczenia, prognozowania oraz im zapobiegania. Hematologia zajmuje się całościowym podejściem do opieki klinicznej i obejmuje zarówno praktykę kliniczną, jak i laboratoryjną.

Nasze analizatory dostarczają laboratoriom interpretację kliniczną danych laboratoryjnych uzyskanych z próbek krwi i szpiku kostnego. Wierzymy, że stosując naszą wiedzę i doświadczenie, jesteśmy w stanie pomóc hematologom – zarówno w odniesieniu do możliwości klinicznych, jak i przez ułatwienie pracy, dostarczając doskonałych analizatorów i usług. Przy czym celem ostatecznym jest korzyść dla zdrowia pacjentów.

Jesteśmy liderami w naszej branży w zakresie zaopatrzenia i jakości usług. Nasze rozwiązania zaspokajają potrzeby każdego laboratorium.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.