Sysmex Poland
Menu

Tryb XN Blood Bank

Kontrola jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym

Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności składników krwi ma kluczowe znaczenie w transfuzjologii klinicznej oraz w wytwarzaniu produktów krwiopochodnych.

W związku z tym, wymagane są wysokie standardy postępowania podczas całego procesu — od kwalifikacji dawcy, po monitorowanie jakości produktów.

Szczególnie istotne dla kontroli jakości tego procesu jest określenie liczby leukocytów w składnikach ubogoleukocytarnych. Do tej pory analizatory hematologiczne nie osiągały dolnej granicy oznaczalności wymaganej w tym procesie. Tryb Blood Bank umożliwia wykonywanie takich analiz z zaufaniem do otrzymanych wyników.

Korzyści w codziennej pracy:

 • odejście od metod, które często są czasochłonne, kosztowne i zależne od indywidualnych umiejętności,
 • brak manualnego przygotowania — prosty w obsłudze dla każdego w laboratorium,
 • spójna, znormalizowana i zautomatyzowana ocena jakości produktów krwiopochodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów,
 • oszczędność czasu, dzięki analizie różnych parametrów na jednym analizatorze,
 • dokładna i powtarzalna identyfikacja składników krwi, w których usuwanie leukocytów się nie powiodło.

 

Ochrona dawców, bezpieczne składniki krwi, opieka nad pacjentem

Składniki krwi i profile pomiarowe

Składniki krwi i profile pomiarowe

Tryb Blood Bank oferuje analizę komponentów krwi w czterech różnych profilach pomiarowych – dwa profile dla koncentratów krwinek czerwonych oraz dwa profile dla koncentratów płytek krwi:

RBC pack

 • RBC
 • HGB
 • HCT

RBC pack + residual cells

 • rWBC – leukocyty resztkowe
 • RBC – krwinki czerwone
 • HGB – hemoglobina
 • HCT – hematokryt

Aspirowania objętość próbki

150 µL

PLT pack

 • PLT

PLT pack + residual cells

 • rWBC – leukocyty resztkowe
 • rRBC – erytrocyty resztkowe*
 • PLT – płytki krwi

Aspirowania objętość próbki

205 µL

*parametr badawczy

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne

Wyposażenie analizatorów hematologicznych XN-1000 lub XN-2000 (z aplikacjami RET i PLT-F) w opcjonalny tryb Blood Bank, może zautomatyzować, uprościć i zracjonalizować proces transfuzji oraz wytwarzania składników krwi.

Wydajność

Wydajność

Wydajność samodzielnego, pojedynczego analizatora XN-1000 w trybie Blood Bank jest zależna od użytych profili.

Profil

Aktywacja „residual cells”

Wydajność

Czas pojedynczego oznaczenia

RBC pack

Nie

Tak

79 próbek/godzinę

33 próbek/godzinę

Mniej niż 1 minuta

Mniej niż 2 minuta

PLT pack

Nie

Tak

62 próbek/godzinę

19 próbek/godzinę

Około 1 minuty

Około 3 minut

Korzyści

Korzyści

Międzynarodowe wytyczne wymagają by składniki krwi były bezpieczne w użyciu, dlatego kluczowym jest określanie liczby komórek resztkowych.

Obecne metody wyliczania rWBC i rRBC są procesami manualnymi, tak jak np. kontrola wzrokowa, zliczanie w komorach lub procesami półautomatycznymi, jak np. cytometria przepływowa, analiza obrazu fluorescencyjnego. Wszystkie te metody wymagają ręcznego przygotowywania próbek oraz wykwalifikowanego personelu, a ponadto nie są standaryzowane.

Usprawnienia przepływu pracy w trybie Blood Bank:

 • standaryzowane metody,
 • łatwość w obsłudze dla każdego członka personelu,
 • konsolidacja wielu parametrów hematologicznych w jednej platformie roboczej,
 • brak konieczności pobierania dodatkowych próbek krwi,
 • w pełni zautomatyzowany pomiar w trybie podajnika.
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.