Sysmex Poland
Menu

Sentimag® - Magseed®

W ostatnich latach postęp w medycynie zapewnił większej ilości kobiet, ze zdiagnozowanym rakiem piersi, możliwość poddania się operacji oszczędzającej pierś i węzły chłonne. Na każdym etapie celem jest ograniczenie radykalnej interwencji chirurgicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa onkologicznego i komfortu pacjenta, koniecznością jest dokładne oznaczenie zmian patologicznych oraz wybranych węzłów chłonnych. Wiele znaczników tkankowych posiada jednak znaczące ograniczenia:

 • niska wykrywalność z powodu migracji lub słabej widoczności podczas obrazowania
 • ekspozycja na promieniowanie
 • nie zawsze odpowiednie do implantacji długoterminowej
 • nie zawsze możliwe zastosowanie przy wszystkich rodzajach tkanek

W rezultacie pacjenci mogą doświadczyć dyskomfortu, takiego jak niepotrzebny niepokój, ból fizyczny czy niezadowalający efekt kosmetyczny.
Znacznik Magseed® zaprojektowano specjalnie w taki sposób, by obejść ograniczenia związane z wykorzystaniem innych produktów, np. klipsów, znaczników ultrasonograficznych, tagów, ziaren radioaktywnych i kotwiczek. Umożliwia on elastyczną ścieżkę leczenia pacjenta – od umieszczenia markera do dnia operacji. Magseed® sprzyja wysokiemu bezpieczeństwu onkologicznemu, dokładnej lokalizacji tkanek oraz zwiększeniu poziomu zadowolenia pacjenta. Zapobiega to niepotrzebnym powtórnym operacjom oraz redukuje zakres wymaganych operacji.
Magseed® jest używany wraz z systemem Sentimag®, czułym detektorem promieniowania magnetycznego, który lokalizuje ziarno. Znacznik umieszcza się pod kontrolą USG lub RTG w dowolnym momencie przed operacją. Podczas zabiegu na sali operacyjnej chirurg korzysta z sondy systemu Sentimag®, by precyzyjnie zlokalizować Magseed®, a tym samym zmianę lub węzeł chłonny, w którym znacznik został umieszczony.

Endomag®, Sentimag® and Magseed® to znaki towarowe Unii Europejskiej zarejestrowane przez spółkę Endomagnetics Ltd www.endomag.com
Magtrace® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Endomagnetics Ltd w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej www.endomag.com

 

Cechy

Magseed® - korzyści dla lekarzy i pacjentów

 • Zaprojektowany z myślą o pacjencie – brak radioaktywności, zredukowany stres, mniejszy ból
 • Możliwość umieszczenia w dowolnej tkance miękkiej – zmiany w piersi, węzeł chłonny itp.
 • Możliwość implantacji na tak długo, jak jest to konieczne - zawsze niezawodnie wykrywalny przez Sentimag®
 • Najmniejsze nieradioaktywne ziarno – idealne do umieszczania w węzłach chłonnych
 • Uniezależnienie planowania zabiegów od dostępności pracowni radiologicznej
 • Pozostaje stabilnie w miejscu podania, bez migracji w tkankach miękkich
 • Bardzo niska liczba powtórnych operacji związanych z wycinaniem zmian chorobowych (średnia 11 % z wielu badań)
 • Magseed® użyto przy ponad 50 000 procedur lokalizacji tkanek
 • Sonda Sentimag® i znacznik Magseed® posiadają certyfikat CE i zostały zatwierdzone przez FDA dla tkanek miękkich
Kontakt
Mają Państwo pytanie i chcieliby skontaktować się z przedstawicielem Sysmex Polska? Prosimy o napisanie wiadomości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

Poland

022 572 84 00

022 572 84 10

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty inne

Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:

Zaloguj się do MySysmex

Dowiedz się więcej

Sentimag® - Magtrace®

Sentimag® - Magtrace®

Magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych

Szczegóły
MammaTyper®

MammaTyper®

Kompleksowa molekularna klasyfikacja pacjentów z rakiem piersi

Szczegóły
OSNA w Raku Piersi

OSNA w Raku Piersi

Bardziej dokładne informacje – wsparcie dla precyzyjnych decyzji terapeutycznych

Szczegóły
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.