Sysmex Poland
Menu

TECHNOLOGIE POMIAROWE

Urządzenia diagnostyczne Sysmex są znane na całym świecie ze swojej niezawodności, dokładności i jakości. Od momentu założenia firmy kieruje nami chęć wprowadzania innowacji oraz chęć ulepszenia możliwości analitycznych tak, aby lekarze mogli bardziej efektywnie pomagać pacjentom. Obecną pozycję globalnego lidera w dziedzinie hematologii w dużej mierze zawdzięczamy skupieniu się na wiedzy i technologii, wspieranego przez usługi i kompleksowe rozwiązania.

W nowoczesnych automatycznych analizatorach komórek stosowane są różne technologie pomiarowe. Analizowane próbki są aspirowane przez analizator i rozdzielane na kilka małych porcji. W niezależnych kanałach pomiarowych, wykorzystanie różnych technologii pomiarowych i działanie specyficznych odczynników umożliwia pomiar właściwości swoistych dla różnych komórek.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Dear customer,

Thank you very much for your interest in our products. Due to legal restrictions, advertising for medical products that detect COVID-19 infections is not permitted outside of specialist fields. Therefore we ask you to confirm below that you belong to one of the following groups:

- health care professional
- a facility that serves human or animal health
- a person who lawfully works with medicine or medical devices, processes or treatments

This site is for 'Professionals' only. You are not authorised to view this page.